Concurs de selectare a unui expert/unei experte în comunicare și vizibilitate

Asociația „FĂCLIA” este o organizație necomercială creată în 2003 pentru a contribui la îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor și femeilor prin abilitarea acestora și a societății civile. Organizația are experiență în promovarea drepturilor economice, sociale și culturale ale fetelor și băieților, în special prin dezvoltarea competențelor profesionale și antreprenoriale.

 

Viziunea Asociației este aceea a unei societăți puternice, cu tineri cetățeni responsabili (femei și bărbați) cărora li se oferă oportunități de a-și explora potențialul maxim, care sunt motivați și capabili să se reprezinte, pot găsi cu ușurință locuri de muncă decente.

 

Prin activitățile sale Asociația „FĂCLIA” urmărește mobilizarea și facilitarea participării sociale incluzive a tinerelor femei și bărbați; dezvoltarea competențelor personale, profesionale și antreprenoriale ale tinerelor femei și bărbați; mobilizarea actorilor sociali și economici și a organizațiilor societății civile pentru implicare în asigurarea drepturilor și garanțiilor socio-economice pentru tineri și rezolvarea problemelor actuale pe care le au aceștia.

 

Proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă” este desfășurat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

 

Proiectul are ca scop abilitarea supraviețuitoarelor violenței în familie pentru a avea acces la oportunitățile de angajare în câmpul muncii și a se implica în activități generatoare de venituri. 

 

Inițiativa va conecta femeile care au suferit în urma violenței în familie și părțile responsabile de angajare. Echipa proiectului va identifica responsabilii direcți de angajarea femeilor, dar și pe cei potențiali agenți economici care vor sprijini abilitarea economică a femeilor, printre care: agențiile de ocupare a forței de muncă, întreprinderile locale. Femeile - supraviețuitoare ale violenței - și furnizorii de servicii vor fi reuniți într-o rețea, ulterior vor fi instruiți  în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie (VÎF), agenții economici precum și agențiile de ocupare a forței de muncă vor fi sensibilizați în vederea extinderii serviciilor prestate pentru o mai bună integrare a femeilor supraviețuitoare ale violenței. Beneficiarii/beneficiarele proiectului: 80 de femei supraviețuitoare ale violenței domestice; 200 de femei membre ale Cluburilor pentru femei din 12 localități; comunitatea de business; Agențiile Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă. 

 

Evenimente planificate: sesiuni de dezvoltare personală și profesională pentru 80 de supraviețuitoare a violenței din raioanele Cahul și Ungheni; 20 ședințe ale grupurilor de experți și experte locale din domeniul ocupării forței de muncă, business, asistență socială și psihologică; o campanie de sensibilizare cu privire la egalitatea de gen „Femeile spun - SE POATE”; întâlniri în cadrul Cluburilor pentru Femei.

 

Proiectul este implementat în perioada noiembrie 2020 – septembrie 2022.

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

FĂCLIA contractează un expert/expertă în comunicare part-time, pentru perioada Martie 2021 – Septembrie 2022, care va fi responsabil/ă să asigure și să coordoneze toate activitățile legate de comunicare și vizibilitate în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, conform sarcinilor enumerate mai jos: 

 

Sarcini specifice:

 • Elaborareași implementarea Strategiei de comunicare și a Planului de implementare a Strategiei;

 • Elaborarea conceptului campaniei de sensibilizare cu privire la egalitatea de gen „Femeile spun – SE POATE” împotriva violenței pe gen și violenței împotriva femeilor;

 • Asigurarea vizibilității activităților din cadrul proiectului și respecatrea regulilor de vizibilitate ale donatorilor;

 • Asigurarea documentării istoriilor umane înregistrate în cadrul proiectului;

 • Elaborarea şi distribuirea materialelor de comunicare (comunicate de presă, articole, broșuri, banere, etc.) și asigurarea diseminării acestora, inclusiv distribuirea pe rețelele de socializare;

 • Organizarea evenimentelor de comunicare și vizibilitate a proiectului; 

 • Întreţinerea legăturii cu mass-media şi pregătirea materialelor de presă;

 • Revizuirea și completarea periodică a paginii web a organizației www.muncadecenta.md

 • Asigurarea mentenanței paginii de facebook și instagram.

 • Monitorizarea trimestrială şi anuală a modului de reflectare în presă a activităţilor proiectului;

 • Realizarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind implementarea Strategiei de Comunicare și a Planului Media. 

 

PRODUSE

 

 1. Strategia de comunicare și Planul de implementare a Strategiei, elaborata și implementată.

 2. Conceptul campaniei de comunicare locală „Femeile spun – SE POATE”.

 3. Rapoarte trimestriale şi anuale cu privire la activitățile și produsele de comunicare implementate.

 4. Materiale promoționale și informaționale (broşuri, banere, pliante, etc) elaborate si distribuite.

 5. Cel puțin 5 istorii de succes identificate pe perioada de implementare a proiectului. 

 6. Cel puțin 22 Postări pe social media, articole pagina facebook, intragram și paginile web www.muncadecenta.md

 

PERIOADA

 

Martie 2021 – septembrie 2022, maxim 81 zile lucrătoare.

 

CERINȚE SPECIFICE

 

Educație: 

 • studii în Jurnalism, Comunicare sau Ştiinţe politice sau alte domenii relevante; 

Experiență de muncă: 

 • cel puțin 2 ani de experiență în domeniul comunicării şi o cunoaştere bună a mass-media din Moldova; 

 • experienţa relevantă de lucru în cadrul unui ONG va constitui un avantaj; 

 • experiență în dezvoltarea strategiilor de comunicare care vizează egalitatea de gen.

Competențe și Abilități: 

 • cunoașterea excelentă a limbii române (inclusiv deprinderi excelente de scriere); 

 • cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;

 • abilități avansate de utilizare a Microsoft Office;

 • abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane; 

 • rezistentă la stres, responsabilitate și punctualitate;

 • abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; 

 • integritate și discreţie profesională.

 

RESPONSABILITĂŢILE ASOCIAȚIEI „FĂCLIA”

 

 • Prezentarea lunară a calendarului de activități al proiectului;

 • Asigurarea comunicării informației relevante pentru elaborarea materialelor de presă (BRIEF pe fiecare activitate);

 • Asigurarea că toate produsele sunt în conformitate și respectă liniile directoare de vizibilitate ale UN Women și instrumentele EU de comunicare.

 

CONDIȚII DE CONTRACTARE ȘI REMUNERARE

 

Asociația “FĂCLIA” va semna contract cu Prestatorul în care vor fi stipulate condițiile de prestare a serviciilor.

 

DOSARUL APLICANTULUI

 

 1. Curriculum Vitae și o scurtă scrisoare de motivare

 2. Oferta financiară.

 

PERSOANĂ DE CONTACT

 

Angela Ciocîrlan, Manager de proiect

Telefon: 069724815 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

TERMENII DE APLICARE

 

Persoanele interesate sunt rugate să prezinte dosarul complet la adresa electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 2 martie 2021.

 

Dosarele incomplete nu vor fi analizate.