Legislație

- Codul Muncii al Republicii Moldova ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Descarcă

- Convenţia nr. 29/1930 privind munca forţată sau obligatorie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Descarcă

- Convenţia nr. 87/1948 privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Descarcă

- Convenţia nr. 95 asupra protecţiei salariului -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Descarcă

- Conventia nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare si negociere colectiva ---------------------------------------------------------------------------- Descarcă

- Convenţia nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine şi a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală -- Descarcă

- Convenţia nr. 105/1957 Convenţie privind abolirea muncii forţate -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Descarcă

- Convenţia nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei ----------------------------------------------------------------- Descarcă

- Convenţia nr. 117 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Descarcă

- Convenţia nr. 131 privind fixarea salariilor minime, în special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare ------------------------------------------------------------------- Descarcă

- Convenţia nr.132 privind concediile anuale plătite ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Descarcă

- Convenţia nr. 138/1973 privind vârsta minimă de încadrare în muncă -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Descarcă

- Convenția nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor ------------------------------Descarcă

- Convenția nr. 183 privind revizuirea Convenției asupra protecției maternității din 1952 -------------------------------------------------------------------------------------------- Descarcă