Program de formare: „Dezvoltarea abilităților personale şi profesionale ale tinerilor”


Programul se adresează studenţilor din şcoli profesionale şi colegii, absolvenţi ai gimnaziilor şi liceelor, astfel încît aceștia să-şi crească şansele pentru a obţine postul de muncă la care visează prin exerciţii practice de dezvoltare personală, prezentare şi comunicare în public, cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru apărarea drepturilor lor socio-economice.

Obiectivele programului sînt:

- Familiarizarea participanților cu conceptul de Muncă Decentă: accesul tinerilor la un loc de muncă productiv și oportunități de venit; drepturile la locul de muncă, în special privind standardele fundamentale de muncă, sistemele de protecție socială și dialogul social.
- Creșterea gradului de conștientizare privind importanța dezvoltării abilităților profesionale și personale pentru tineri.
- Orientare în căutarea unui loc de muncă, scrierea CV-ului, prezentarea, interviul pentru locul de muncă și abilitățile de negociere.
- Antreprenoriatul la nivel local și modalitatea de instituire a unei afaceri, creativitatea şi inovaţia.

Descarcă Suport de curs.