Comitetul de Coordonare


Comitetul de Coordonare în cadrul proiectului „Muncă decentă pentru TINEri - îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora și a societății civile” este creat cu scopul de a asigura implementarea cu success a proiectului prin oferirea de expertiză și consultanță. Comitetul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Comitetul de Coordonare aprobat în cadrul ședinței Comitetului de Coordonare Nr. 1 din 13.03.2013.

Comitetul este constituit din 11 membri, persoane cu autoritate și experiență în domeniul tineret și/sau angajare care pot contribui la promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor din Republica Moldova.