Muncă Decentă

Ce înseamnă drepturi socio-economice? Sunt drepturile care înglobează perfect conceptul de "Muncă Decentă". Drepturi, care pentru majoritatea dintre noi, reprezintă condiţia esenţială pentru o viaţă demnă.

Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, Munca Decentă se axează pe 4 piloni:
1. promovarea drepturilor la locul de muncă
2. ocuparea forţei de muncă
3. protecţia socială
4. dialogul social.

Suportul Uniunii Europene

Promovarea acestor drepturi constituie una dintre priorităţile politicii Uniunii Europene. Prin politica socială europeană se doreşte trecerea la o economie competitivă bazată pe cunoaştere, investiții în oameni şi promovarea incluziunii sociale pentru toți membrii comunităţii.

Acțiuni concrete pentru conștientizarea drepturilor

Acţiunile specifice prin care aceste drepturi sunt puse în practică diferă de la stat la stat. De regulă, acestea se concretizează prin: informarea şi consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente. La fel - prin motivarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor, subvenţionarea locurilor de muncă, crearea de noi locuri de muncă, stimularea mobilităţii forţei de muncă.

Abilităţile de promovare, apărare şi perpetuare a acestor drepturi trebuie formate în primul rând la generaţia tânără. Prin informare, instruire şi aplicare în practică, tinerii din Moldova vor învăţa să-și aplice drepturile şi să-și promoveze interesele pentru o viaţă mai bună.

get-involved