Program de formare pentru membrii Echipei Mobile


Programul de formare se adresează membrilor Echipei Mobile, compusă din tineri voluntari din 4 regiuni țintă are proiectului: Ungheni, Fălești, Călărași și Căușeni, cu vîrsta cuprinsă între 16-30 ani.

Scopul formării de formatori: instruirea membrilor Echipei Mobile care vor promova drepturile socio-economice ale tinerilor.

Astfel, acest ghid conține informaţii despre drepturile socio-economice ale tinerilor din Republica Moldova și exemple de activtăți practice menite să dezvolte capacităţile de organizare, monitorizare și evaluare a activităților informative realizate de tineri pentru semenii lor.

Descarcă „Suport de Curs: Echipa mobilă”