Rețeaua ROST


ROST (Rețeaua Organizațiilor pentru promovarea și respectarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor din Republica Moldova) este o structură de cooperare, fără personalitate juridică, fondată la 22 ianuarie 2014, având ca scop dezvoltarea politicilor de tineret prin promovarea și respectarea drepturilor socio-economice ale tinerilor la nivelul regional, național și internațional.

Membrii rețelei sunt 29 de organizații ale societăţii civile, instituţii de stat şi private, cu preocupări în domeniul tineret, care au convenit să colaboreze în scopul coroborării acțiunilor și potențării rezultatelor, informării și sprijinului reciproc, dezvoltării parteneriatelor și facilitării schimbului de bune practici. Puteți vizualiza Lista completă a membrilor ROST, iar detalii despre modul de funcționare al rețelei puteți găsi în Protocolul de colaborare semnat de membri.

Organizațiile interesate de a deveni parte a rețelei ROST, în cadrul proiectului: „Muncă decentă pentru TINEri - îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora și a societății civile” pot descărca și completa Formularul de înscrirere și Cererea de adeziune.