Stagiul de instruire pentru tutori

Formarea competențelor de bază în tutorat are loc în cadrul unui curs, dedicat cadrelor didactice-supervizor și angajaților desemnați de companiile-partener, ce are drept scop abilitarea angajaților desemnați de companie să ofere asistență elevilor pe durata practicii cu competențe de tutorat.

Obiective:

 • formarea competențelor de mentorat, organizare a activității elevilor, delegarea de sarcini, comunicare;
 • contribuirea la corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii;
 • contribuirea la formarea capitalului uman calificat, pornind de la nevoile specifice ale pieței muncii;
 • prezentarea caietului de practică al elevilor și ajustarea structurii acestuia la exigențele companiei;
 • selectarea tematicilor de proiecte.

 

Participanții sunt implicați în exerciții aplicative prin care pot exersa comunicarea și munca în echipă. Se identifica domeniile de interes ale fiecărei companii,în vederea distribuirii elevilor și a temelor de proiect. De asemenea, este structurat ciclul pe care elevii îl urmează în companie și responsabilii pentru fiecare etapă. De asemenea, sunt prezentate instrumentele pe care tutorii le pot utiliza pentru monitorizare și control.

În încheierea programului de instruire viitorilor tutori le sunt prezentate și standardele activității de tutorat în raport cu elevii și cu rezultatele acestora. Pentru a putea reveni ulterior la informațiile furnizate și pentru a avea exercițiile și în format scris, participanții la activitățile de instruire beneficiază de un suport de curs.

La finalul cursului tutorii și cadrele didactice - supervizor cunosc:

 • rolul tutorelui și al cadrului didactic - supervizor în activitatea de practică;
 • tehnici de învățare la adulți;
 • cerinţele mediului economic și educational și corelarea acestora.

La finalul cursului tutorii/cadrele didactice supervizor sunt capabili:

 • să evalueze competențele profesionale și sociale ale elevilor;
 • să ajusteze procesele de selecţie şi recrutare a resurselor umane prin introducerea noilor angajați;
 • să realizeze activități de mentorat, delegare sarcini, comunicare, acordare de suport;
 • să proiecteze, dezvolte și implementeze o metodologie specifică de organizare și să desfăşurare a activităţii de practică.

Metode și tehnici utilizate:

 • prezentări;
 • dezbateri;
 • jocuri de rol;
 • exemple de bune practici, studii de caz;
 • chestionare de autoevaluare;
 • exerciţii practice;
 • evaluarea cursului de instruire.