Metodologia

Metodologia elaborată în cadrul programului"Stagii de practică pentru TINEri" este fundamentată pe o cercetare detaliată a celor mai bune practici ale statelor Uniunii Europene, corelate cu un studiu al prevederilor legislației Republicii Moldova. Astfel, s-a reușit crearea unei formule inovatoare, centrate pe elev, care este ajutat în timpul practicii din 3 direcții. Pe de o parte, acesta este susținut de asistentul din cadrul colegiului. Apoi, la locul de desfășurării practicii, el este ajutat să se integreze și la final este evaluat de către tutorele desemnat din partea agentului economic. În același timp, în cadrul unui curs de pre-practică, elevul ia cunoștință despre regulile Codului de Etică la locul muncii, aplică teste de autoevaluare profesională și practică exercițiul de aplicare la un loc de muncă, inclusiv trecerea interviului de angajare.

Avantajele noii metodologii de desfășurare a stagiilor de practică

 

Beneficii pentru elev:

 • acces la practica de specialitate ghidată de un tutore;
 • servicii de orientare și consiliere profesională și identificarea unui loc de muncă;
 • materialele suport pentru proiectul de practică;
 • abilităţi puse în valoare;
 • creşterea stimei de sine şi a celor din jur;
 • satisfacție morală și creșterea calității vieţii;
 • contribuire la dezvoltarea companiei/ creșterea economică a țării;
 • răsplata pentru muncă – un potențial loc de muncă.

 

Beneficii pentru instituția de învățământ:

 • creșterea ratei de angajare a absolvenților;
 • înţelegerea cerinţelor pieței muncii;
 • parteneriate în domeniul relevant calificării;
 • metodologie specifică de organizare și desfăşurare a stagiilor de practică;

 

Beneficii pentru partenerul economic:

 • lărgirea cercului de consumatori – PUBLICITATE;
 • angajat conştiincios și loial care vrea să se afirme – OPORTUNITATE;
 • creşterea coeziunii în echipă – TOLERANȚĂ;
 • capital de imagine companiei, prin dovada politicii de Responsabilitate Social-Corporativă – REPUTAȚIE;
 • înnoirea arsenalului de angajați – INOVAȚIE;
 • ameliorarea procesului de recrutare și selecție a Resurselor Umane – CALITATE;
 • formare de capital uman calificat, conform pieței muncii – MARKETING;
 • contact direct cu potențiali angajați – PROXIMITATE;
 • dezvoltarea competențelor de tutorat: mentorat, comunicare, delegare de sarcini – NOI COMPETENȚE;

 

Descarcă Ghidul de bune practici "Stagii de practică pentru TINEri"