Stagiul de pre-practică pentru elevi

Înaintea începerii efective a activității de practică elevii sunt instruiți în vederea dezvoltării competențelor sociale care să le faciliteze în viitor integrarea în organizație

Subiecte abordate la această etapă:

 • Tipuri de Inteligență
 • Inteligența socială
 • Comportament civic în organizație
 • Reguli de etică în organizație
 • Discriminarea
 • Responsabilitatea social corporatistă.

 

Cursul de instruire are drept scop abilitarea elevilor pentru accederea în mediul real de muncă și dezvoltarea competențelor personale necesare facilitării inserţiei pe piaţa muncii.

Obiective

 • Familiarizarea elevilor cu procedura de calitate: Regulament de practică, plan tematic de instruire practică, caiet de practică, standardul ocupațional, fișa postului în domeniul/ specialitatea aleasă;
 • Orientare și consiliere profesională;
 • Formarea abilităţilor de comunicare, muncă în echipă, flexibilitate.

 

La finalul cursului elevii cunosc:

 • procesul unui stagiu de practică;
 • formularea activităților realizate și intoducerea lor în agenda și raportul de practică;
 • standardul ocupațional, fișa postului și planul de instruire practică în domeniul/
 • specialitatea aleasă;
 • concepte ale psihologiei organizaționale;
 • tendințele pieței muncii;
 • tehnici de identificare a locurilor de muncă.

 

La finalul cursului elevii sunt capabili să:

 • înțeleagă rolul propriu în echipă și atitudinea într-un mediu real de muncă;
 • comunice efficient și să se prezinte;
 • își autoevalueze competențele profesionale și sociale;
 • aplice norme de securitate și sănătate în muncă și tehnici de acordare a primului ajutor;
 • elaboreze un CV și o scrisoare de intenție;
 • susțină cu succes un interviu de angajare;
 • căute oferte de: stagii, voluntariat, muncă;
 • formuleze întrebări utilizând limbajul de specialitate.

 

Metode și tehnici utilizate:

 • prezentări;
 • dezbateri;
 • jocuri de rol;
 • exemple de bune practici, studii de caz;
 • chestionare de autoevaluare;
 • exerciţii practice;