Cercetarea „Rolul femeilor în condițiile actuale și capacitatea de a răspunde la situații de urgență”

Cercetarea „Rolul femeilor în condițiile actuale și capacitatea de a  răspunde la situații de urgență” a fost desfășurată în cadrul Proiectului „Împuternicirea femeilor prin Alianța conectată pentru reziliență peste tot în Moldova  (WE CARE în Moldova) /Women Empowerment through Connected Alliance for  Resilience Everywhere in Moldova, în perioada decembrie 2022 - ianuarie 2023. 

Scopul cercetării a constat în estimarea participării femeilor pentru construirea  rezilienței, a capacității lor de implicare, identificarea soluțiilor practice pentru  includerea femeilor în discuții și luarea deciziilor privind pacea și securitatea. 

Accentul este pus pe noi abilități pentru reziliență și adaptare, impactul  creativității și inovației pentru valorificarea potențialului feminin, identificarea  oportunităților pentru femeile lidere din mediul rural.

Citeşte mai mult

Concluziile studiului “Accesul tinerilor la Muncă Decentă în Republica Moldova”

Studiul este parte a acțiunilor întreprinse de Asociația Obștească ”FACLIA” în scopul asigurării accesului tinerilor la informațiile privind drepturile, garanțiile și oportunitățile existente pentru tineri, dezvoltarea competenţelor, abilităților și aptitudinilor profesionale. Prin această lucrare, sperăm să sensibilizăm opinia publică privind provocările tinerilor și să mobilizăm factorii-cheie în vederea îmbunătățirii nivelului de asigurare a muncii decente pentru tineri.

Tinerii sunt resursa vitală pentru dezvoltarea țării – energici, dornici și capabili să asimileze cunoștințe și informații în timpi scurți, pioneri ai schimbărilor sociale și inovațiilor tehnologice, respectiv, mai puțin decît celelalte categorii ale populației împietriți în tipare și stereotipuri, și anume lor le aparține viitorul.

Citeşte mai mult

Cercetare: Starea de lucruri actuală în domeniul drepturilor socio-economice ale tinerilor (2013)


Elaborat de către AXA Management Consulting pentru Proiectul „Muncă decentă pentru tineri - îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”, implementat de către Fundaţia CNV Internationaal, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret “Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Chișinău, Iunie 2013

Citeşte mai mult

Cercetare: Valoarea Adăugată pe care tinerii o aduc companiilor (2013)


Elaborat de către AXA Management Consulting pentru Proiectul „Muncă decentă pentru tineri - îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”, implementat de către Fundaţia CNV Internationaal, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret “Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Chișinău, Iunie 2013

Citeşte mai mult

Cercetare: Discrepanța dintre educație și solicitările pieței forței de muncă (2013)


Elaborat de către AXA Management Consulting pentru Proiectul „Muncă decentă pentru tineri - îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”, implementat de către Fundaţia CNV Internationaal, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, CHIŞINĂU, Noiembrie 2013

Citeşte mai mult