Despre Practica Ta

Programul a fost inițiat pentru facilitarea alinierii ofertei de studii la cerințele pieței, pentru a crește șansele de angajare și a reduce șomajul în rândurile tinerilor, prin intermediul unor stagii de practică inovatoare. Necesitatea sa a apărut ca urmare a studiului "Valoarea adăugată pe care tinerii o aduc companiilor”, realizat de Asociația “Făclia” în 2013, ce relevă că disponibilitatea angajatorilor de a accepta tineri la serviciu ar fi mai ridicată dacă cei din urmă ar deține mai multă experiență de muncă.

Programul este realizat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “Făclia”, cu finanțarea organizației olandeze CNV International, și propune un mecanism inovator de desfășurare a practicii pentru tinerii care își fac studiile la instituțiile de învățământ tehnic postsecundar. Primul proiect-pilot a fost pus în aplicare în cadrul Colegiului Politehnic din Chișinău. Beneficiari au fost 21 de elevi de la specialitățile: Tehnician Electroenergetică, Electromecanică și Metrologie. Partenerii economici, la întreprinderile cărora elevii au trecut stagiul de practică, sunt: GasNatural Fenosa, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie N. Testemițanu (Departamentul Tehnic) și întreprinderea Introscop.

Obiectiv general:

facilitarea inserției pe piața muncii a tinerilor prin capacitarea abilităților lor practice, în conformitate cu exigențele specifice ale nișei de piață ocupate de potențialii angajatori.

Obiective specifice:

  • metodologia ce analizează practica altor state și stabilește regulile de desfășurare în format nou a stagiului de practică elaborată și pusă în aplicare;
  • 21 de elevi realizează practica conform noii metodologii;
  • 5 tutori din cadrul companiilor instruiți să ofere mentorat la locul de practică a elevilor, iar la final apreciază performanțele conform grilei de evaluare;
  • 7 cadre didactice instruite să ofere asistență tinerilor practicanți;
  • 1000 de exemplare ale “Ghidului de consiliere și orientare profesională pentru tineri de la studii — la angajare”, elaborat în cadrul proiectului, vor fi distribuite tinerilor care își fac studiile la colegiile din țară.