Învățămînt dual - oportunitate de integrare socio-profesională a tinerilor

Învățămînt dual - oportunitate de integrare socio-profesională a tinerilor

O formă alternativă a învățământului profesional tehnic clasic învățământul profesional tehnic dual reprezintă „școala fără șomeri”. Înalt apreciat în țări europene precum Germania, Elveția sau Austria, Învățământul Dual este centrat atât pe necesitățile elevilor, cât și a angajatorilor. Astfel, învățământul dual oferă șanse egale tuturor tinerilor de a îmbrățișa o profesie care să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung, indiferent de proveniența socială, iar angajatorilor le oferă acces la forță de muncă bine calificată, conform cerințelor, necesităților.

Învățământul dual în Republica Moldova este reglementat prin Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.70 din 22 ianuarie 2018. Fiind ceva absolut nou pentru țara noastră, învățământul dual trezește interesul elevilor, dar și a companiilor, lucru lesne de înțeles.

Responsabilitățile de instruire și formare sunt partajate între cei doi parteneri duali – companie (locul de muncă și instruire practică) și școala profesională. Instituția de învățământ asigură preponderent instruirea în sălile de clasă, gratuită, finanțată din bugetul de stat, totodată asigură infrastructura, cadrele didactice și maiștrii necesari etc.

De asemenea, elevii-ucenici în cadrul unui program de învățământ dual, sunt tratați ca adevărați angajați ai companiei – în calitate de ucenici obțin o instruire practică, structurată la companie. Iar compania asigură formarea profesională în condiții reale de muncă, nominalizează maiștri-instructori în producție, elevilor fiindu-le oferit acces la echipamentele și utilajele moderne din cadrul întreprinderii îi plătește elevului un salariu de ucenicie în baza Contractului de ucenicie. Treptat, elevii preiau sarcini și responsabilități la locul de muncă.

În acest context, aprox. 30% din durata normativă a programului de instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar celelalte, aprox. 70%, în cadrul companiei, astfel accentul fiind pus pe instruirea practică, în condiții similare celor reale de muncă.

La absolvirea studiilor profesionale duale tinerii specialiști au locul de muncă aproape „asigurat”.

Astfel, s-a demonstrat că învățământul profesional dual are un impact semnificativ pozitiv asupra promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și reprezintă una din soluțiile pentru diminuarea nivelului șomajului în rândul tinerilor din țările cu tradiție duală.