Campanie de informare, sensibilizare și conștientizare „Acces la Muncă Decentă pentru TINEri”

68667088 2138794912897133 808921935894282240 n

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” lansează campania de informare, sensibilizare și conștientizare ”Acces la Muncă Decentă pentru TINEri” care are ca obiectiv sporirea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare a actorilor sociali și economici, reprezentanților societății civile și a tinerilor din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni referitor la Munca Decentă și drepturile lor socio-economice.

 

Campania de sensibilizare ”Acces la Muncă Decentă pentru TINEri” se aliniază obiectivelor ce țin de promovarea muncii decente și drepturilor economice și sociale enunțate în Programul de Țară privind Munca Decentă 2016-2020, Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020, Legea cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj și Agenda Socială și Economică pentru TINEri 2020 – foaia de parcurs a Rețelei ROST.

 

Această campanie va fi desfășurată în perioada august-octombrie 2019 și va include acțiuni locale și regionale precum: diseminare de pliante, ateliere de informare, vernisarea expoziției de caricatură, articole în mass-media regională, postări tematice în media socială.

 

Estimăm că prin intermediul campaniei va spori nivelul de informare, sensibilizare și conștientizare a circa 10.000 tineri, actori socio-economici, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai mediului de afaceri din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni.

 

Această activitate este parte a proiectului ”Integrare socio-profesională pentru tinerii NEET”, implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “FĂCLIA” din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.