Stagii de practică pentru TINEri – primii beneficiari împărtășesc experiența

21 de elevi la colegiu au finalizat un stagiu de practică inedit, structurat conform unei metodologii absolut noi pentru Republica Moldova, inițiat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia”, în parteneriat cu Colegiul Politehnic din Chișinău și ÎCS RED Union Fenosa” S.A., Introscop” S.A. și departamentul Tehnic al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. Opiniile privind experiența de care au beneficiat tinerii participanți, dar și lecțiile învățate pe parcursul implementării proiectului au fost împărtășite în cadrul unui eveniment de evaluare desfășurat la finele proiectului-pilot. În cadrul evenimentului a fost de asemenea prezentat Ghidul de bune practici “Stagii de practică pentru TINEri” care este dedicat instituțiilor de învățământ post-secundar din țară și reflectă pas cu pas etapele de organizare a stagiului de practică conform noii metodologii.

Noul model de practică inovator cu adevărat?

Participanții la stagiul de practică au fost selectați conform unor exigențe ce țin cont de reușita academică și motivația acestora (scrisoarea de intenție și CV-ul). În cadrul unui curs de instruire pre-stagiu, elevii au studiat regulile codului de etică la locul de muncă, au efectuat teste de autoevaluare a competențelor și au exersat demersul de angajare, inclusiv simularea interviului pentru ocuparea unui loc de muncă. În același timp, și tutorii au fost instruiți referitor la metodele de asistență a tinerilor pentru integrarea în mediul de muncă real. Ulterior instruirii, tinerii au efectuat activități practice pe parcursul a 3 săptămâni, timp în care au fost asistați de tutorii desemnați de companiile partenere ale proiectului: ÎCS „RED Union Fenosa” S.A., "Introscop" S.A. și departamentul Tehnic al Universității de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu".

Angela Ciocîrlan, președinte și fondator al Asociației "Făclia" Elementul distinctiv al stagiului de practică desfășurat după noua metodologie propusă de Asociația „Făclia” în parteneriat cu actorii sociali și economici, constă în faptul că se centrează pe tânăr, care este ajutat din mai multe direcții. Mai întâi, în companie de către un tutore instruit în cadrul proiectului, care pune accentul pe dezvoltarea cunoștințelor practice și îl ajută să se integreze, să identifice aptitudinile pe care trebuie să le dețină pentru a fi un bun profesionist. De cealaltă parte, este cadrul didactic-supervizor din instituția sa, care îl susține și îl ghidează pe întreg parcursul stagiului de practică. Și, de asemenea intervenim noi, cu teste de autoevaluare, metode de creștere a încrederii în sine, exerciții de aplicare la un loc de muncă.

La final de practică, tinerii au fost evaluați de către tutori în baza unui sistem de apreciere elaborat în cadrul proiectului. De asemenea, în momentul finalizării stagiului, fiecare elev a primit un certificat care atestă efectuarea stagiului de practică la compania respectivă, tema proiectului dezvoltat de elev, perioada efectivă în care s-a desfășurat stagiul, precum și competențele dezvoltate în cadrul companiei. Ponderea evaluării practicii: 10% - participare/prezență fizică; 40% - tutore; 20% - caiet de practică; 30% - prezentarea portofoliului de practică.

Tinerii sunt de părere că au nevoie de dezvoltarea competențelor personale și profesionale

Anterior lansării proiectul „Stagii de practică pentru TINEri” a fost studiată situația curentă în domeniul organizării stagiilor de practică. Prin intermediul studiului sociologic „Ce-ai schimba în practica ta?” a fost identificată opinia elevilor asupra necesității ameliorării procesului stagiilor de practică. Astfel, 65,6% din tinerii intervievați, cred că durata practicii prevăzute în planul de învățământ este mică. În același timp, mai mult de jumătate din studenți menționează că au nevoi de training pre-practică axat pe dezvoltarea competențelor de comunicare și lucru în echipă. Aproape jumătate cred că au nevoie să obțină calificare suplimentară (37%) pentru a-și urma visul, iar 4% cred că informarea (cercetarea pieței, auto-didacticismul) este foarte importantă. La capitolul motivare, o treime din participanți speră la un salariu de 3,5 ori mai mare decât cel mediu pe economie.

Astfel, s-a concluzionat că tinerii sunt interesați de dezvoltarea carierei, în măsura în care ar fi stimulați cu salarii decente. Dar, în același timp, deseori ei nu conștientizează realitățile economice, precum și exigențele din ierarhia în carieră.

Veronica Volcov, Consultant în cadrul proiectului “Stagii de practică pentru TINEri” “Am structurat o metodologie funcțională, ce descrie pas cu pas procesul de organizare a practicii – de la selectarea practicanților, identificarea companiilor-partenere, conținutul trainingului pre-practică de autodezvoltare pentru elevi, al celui de pregătire a tutorilor și cadrelor didactice-supervizor, până la criteriile de evaluare a studenților pe care am și pus-o în aplicare în cadrul proiectului-pilot împreună cu elevii Colegiului Politehnic din Chișinău. Pe viitor sperăm că acest instrument va servi și altor instituții de învățământ post-secundar din țară”

Cum s-a schimbat opinia beneficiarilor după practică

Deonisie-Stepanenco

Deonisie Stepanenco, elev în anul IV, specialitatea Electroenergetică
Am ajuns la concluzia că teoria studiată de noi corespunde în mare parte realității, însă necesită o integrare, o interpretare din punct de vedere al aplicării în condițiile reale de muncă. Comunicarea cu tutorele este de mare ajutor la integrarea în mediul de lucru și merită valorificată în timpul stagiilor de practică.

Nina-Ciobanu

Nina Ciobanu, elevă în anul III, specialitatea Electroenergetică
Experiența acumulată m-a convins de corectitudinea mottou-lui lui Thomas Edison care zicea că cel mai mare neajuns al nostru este că renunțăm prea repede, iar cel mai corect drum spre succes este să mai încerci o dată.

Stefan-Dragan

Ștefan Dragan, elev în anul III, specialitatea Electroenergetică.
Am așteptat acest stagiu pentru a mă convinge de corectitudinea alegerii profesionale. Am descoperit oportunitățile de dezvoltare a carierei și apreciez faptul că am avut posibilitatea să activez alături de un profesionist cu experiență vastă în domeniu.

Constantin-Gratii

Constantin Gratii, elev în anul IV, specialitatea Electroenergetică
La momentul implicării în stagiul de practică aveam deja experiența unui stagiu de 3 săptămâni realizat anterior. Aceasta m-a ajutat să conștientizez că domeniul energetic are o perspectivă foarte vastă, iar datorită acestui program am cunoscut persoane și istorii de succes ce m-au inspirat să investesc mai mult în dezvoltarea carierei profesionale. Am primit sfaturi utile din prima sursă referitor la angajare în câmpul muncii pe care cu siguranță le voi aplica în viitorul apropiat.

Mihail-Cebotari

Mihail Cebotari, elev în anul III, specialitatea Metrologie, standarde, control și certificarea producției
Implicarea în program a fost o provocare să aplic cunoștințele și abilitățile acumulate pe parcursul anilor. Am înțeles că în fața noastră sunt lucruri interesante pe care noi, tinerii specialiști, treptat le vom descoperi. Este important, totuși, ca pe parcursul acestui proces să avem susținerea persoanelor cu experiență în domeniu.

Cristina-Garabajiu

Cristina Garabajiu, elevă în anul IV, specialitatea Metrologie, standarde, control și certificarea producției
Mă bucur că am avut șansa să culeg informații de la specialiști în domeniul metrologic, să înțeleg unde am ajuns și cât mai am de crescut ca să ating succesul.

Constantin-Panu

Constantin Panu, elev în anul III, specialitatea Metrologie, standarde, control și certificarea producției.
Mi-am dezvoltat competențe de liberă comunicare, am urcat o nouă treaptă de dezvoltare descoperind noi idei. Consider că acum, după ce am văzut cum funcționează lucrurile în practică, pot să-mi evaluez obiectiv punctele forte, dar și să identific aspectele la care trebuie să mai lucrez pentru a deveni un bun profesionist. Viitorul este creat de noi, tinerii specialiști!

Ion-Mocreac

Ion Mocreac, elev în anul III, specialitatea Metrologie, standarde, control și certificarea producției
Un punct forte al stagiului l-a constituit faptul că am putut să îi demonstrez angajatorului că am cunoștințe și potențial. Sunt sigur că prin implicare și depunerea unui mic efort voi fi angajat în curând și voi deveni un bun profesionist.

Nicolae-Gardasin

Nicolae Gardașin, elev anul III, specialitatea Metrologie, standarde, control și certificarea producției
În opinia mea, Asociația „Făclia” ne-a motivat să gândim într-un mod mai diferit și să apreciem importanța muncii în echipă pentru motivarea angajatului. Apreciez cu notă maximă stagiul, fiindcă am aflat informații utile și am învățat prin acțiune pe parcursul orelor petrecute la stagiul de practică.

Victor-Mihalceanu

Victor Mihalceanu, elev în anul III, specialitatea Electromecanică, Colegiul Politehnic din Chișinău
Motivat de dorința de participare la un stagiu de practică suplimentar, interesat faţă de diferite idei noi, în special aplicarea dispozitivelor electrotehnice în toate domeniile vieţii, inclusiv cel industrial, m-au determinat să particip în cadrul proiectului. Inovator în viziunea mea a fost procesul industrial observat în cadrul companiei, în special maşinile KOMAX, dar şi calitatea înaltă prezentă la fiecare etapă. Am fost permanent sprijinit atât de tutorele desemnat de companie, cât și de coordonatorul de practică din cadrul colegiului


Și angajatorii au un cuvânt de spus

Victor Olteanu, tutore, întreprinderea „Introscop” S.A.
Proiectul "Stagii de practică pentru TINEri” este apreciat deoarece prin desfășurarea activităților practice se îmbunătățesc competențele profesionale, competențele transversale și competenţele personale ale tuturor actorilor implicați în proiect în conformitate cu cerințele pieții muncii. Am constat că elevii stagiari au dat dovadă de responsabilitate, agerime, străduinţă sistematică şi riguroasă. Vreau să menţionez faptul că întreprinderea este cointeresată în cooperarea ulterioară şi angajarea potenţialilor specialişti pregătiţi în cadrul Colegiului Politehnic
Eliza Ignat, resurse umane, ÎCS „RED Union Fenosa” S.A
Schimbarea pe care ne-o dorim şi noi ca întreprindere şi instituțiile de învățământ - să formăm prin intermediul colaborării şi transmiterii de cunoştinţe, abilităţi şi experienţă, o generație de viitori angajați siguri pe sine, orientați spre dezvoltare continuă. Ne bucurăm că putem să contribuim şi noi într-o anumită măsură la acest proiect de perspectivă.
Svetlana Cecan, cadru didactic supervizor, Colegiul Politehnic din Chișinău
Am descoperit o concordanță între conținutul disciplinelor de specialitate și realitatea din sistemul electroenergetic național. Beneficiul major l-au constituit vizitele în teren, unde am văzut echipamentul modern pus în exploatare în cadrul proiectelor investiționale, care sunt perspectivele de modernizare a echipamentului și care impedimentele. Acest program aduce un plus de valoare în procesul de formare a tinerilor specialiști și contribuie la facilitarea tranziției de la studii în câmpul muncii
Natalia Roșco cadru didactic supervizor, Colegiul Politehnic din Chișinău
Inițiativa de a organiza stagii de practică pentru tineri este una foarte importantă pentru elevi și profesori, deoarece profesorii și elevii au fost implicați în activitatea de muncă reală a întreprinderii la care au realizat sarcini de lucru concrete, specifice fișei de post a tehnicianului metrolog și a inspectorilor de calitate. Mă bucură faptul că la finele stagiului de practică, patronul din cadrul întreprinderii a solicitat angajarea lor în câmpul muncii argumentând faptul că elevii de la metrologie sunt bine instruiți, demonstrând competențe profesionale în conformitate cu cerințele angajatorului.
Adrian Vlas, tutore, Inginer Calitate, Departamentul Producere Cablaje Auto,Introscop” S.A.
În cadrul stagiului stagiarii au acumulat noi cunoștințe în domeniul Producerea Cablajelor Auto și îndeosebi activitatea Secției Controlul Calității. Au executat sarcinile de lucru calitativ și operativ. Iar aceasta se datorează faptului ca elevii s-au mobilizat și au lucrat eficient în echipă.
Leonid Damian cadru didactic supervizor, Colegiul Politehnic din Chișinău
„Acest proiect este o oportunitate pentru fiecare dintre noi pentru că facilitează formarea unor buni specialiști necesari pe piață, de integrare intr-un colectiv, de autocunoaștere și autodezvoltare, cât și de folosire iscusită a cunoștințelor teoretice și practice obținute pe parcursul anilor de studii în Colegiul Politehnic. Cel mai îmbucurător lucru este tendința elevilor de a cunoaște tehnologiile noi și procesele de lucru ale acestora, dar și deschiderea angajaților de la întreprinderea „Introscop” S.A. de a ajuta tinerii să se integreze.
Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului din Moldova în cadrul conferinței de evaluare a acestei inițiative
Apreciez înalt inițiativa Asociației „Făclia” pentru rezultatele obținute în cadrul proiectului “Stagii de Practică pentru TINEri” și consider că această metodologie poate fi replicată și în alte instituții de învățământ profesional tehnic. Oamenii de afaceri care conduc companii solide sunt interesați să se implice în astfel de inițiative unde pot să-și descopere potențialii angajați. Consider că pregătirea forței de muncă este necesară să fie pornită de la standardele profesionale astfel ca educația să poată dezvolta programe de studii concrete, iar tinerii să cunoască unde vor pleca să muncească încă din anii de studii.

Lecții învățate și recomandări

La finalul proiectului, organizatorii au formulat și un set de recomandări pentru instituțiile de învățământ post-secundar și companii. Acestea țin în special de necesitatea legăturii între educație și reprezentanții mediului economic, de organizarea permanentă a instruirilor pre-stagiu atât pentru tineri, cât și pentru tutori și cadrele didactice, promovarea stagiilor de practică ca modalitate de acumulare a experienței de muncă, cumularea stagiilor de practică cu alternative de învățământ dual, învățare din umbră (job shadowing), stagieri (internship), inclusiv peste hotare, consolidarea parteneriatelor cu mediul economic care ar stimula creșterea nivelului de competențe profesionale specifice și personale, dar și adoptarea legii privind stagiile de practică ale elevilor și studenților.

Daniela Dîrzu, Coordonator de proiect Proiectul “Stagii de practică pentru TINEri” a avut succes datorită unirii eforturilor și dialogului eficient dintre reprezentanții instituțiilor de învățământ tehnic, companii și reprezentanții societății civile având fiecare rolul său bine definit, stipulat într-o convenție-cadru. În anul 2016, Asociația “Făclia”, va implica încă 80 tineri din instituțiile de învățământ profesional tehnic în alte forme de obținere a cunoștințelor și dezvoltare a abilităților practice, care vor contribui la sporirea șanselor de angajare a tinerilor.

Lilia Grajdian, Director-adjunct al Colegiului Politehnic din Chișinău Proiectul “Stagii de practică pentru TINEri” oferă elevilor din colegii oportunitatea de a acumula experiență practică, care să le faciliteze apoi integrarea mai rapidă pe piața muncii. Desfășurarea practicii în grupe mici de elevi, fiecare fiind coordonată de către un tutore și de către un cadru didactic supervizor, sporește calitatea stagiului, practicanții primesc precizări și clarificări pe parcurs și sunt motivați să manifeste inițiativă. Iar partea bună e că experiența dobândită de către elevi în cadrul stagiul de practică poate fi asimilată experienței necesare la angajare

Asociația „Făclia” pune la dispoziția tinerilor care sunt interesați de oportunitățile de organizare a stagiilor de practică mai multe informații în rubrica Practica TA. De asemenea, cadrele didactice, responsabilii de organizarea practicii, precum și angajatorii au posibilitatea să cunoască mai multe metode, tehnici și instrumente de lucru pentru desfășurarea stagiilor de practică pentru tineri într-un mod cât mai calitativ.

Bunele practici în organizarea și desfășurarea stagiului de practică, precum și lecțiile învățate în cadrul acestei inițiative au fost compilate în Ghidul de bune practici “Stagii de practică pentru TINEri”, care este disponibil online la rubrica Metodologie

Proiectul „Stagii de practică pentru TINEri” a fost implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” cu suportul Fundației CNV Internationaal din Olanda.