Practici olandeze pentru tinerii moldoveni

12 tineri din Republica Moldova au învăţat din experienţa olandezilor cum să promoveze mai eficient drepturile socio-economice ale tinerilor. Secretul l-au aflat în cadrul unei vizite de lucru în Olanda, unde au participat la întruniri cu membrii unor organizaţii de tineret. Schimbul de experienţă a avut loc în cadrul proiectului „Muncă Decentă petru TINEri - îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Republica Moldova prin abilitarea acestora și a societății civile”.

Liliana Lungu, coordonator Echipa Mobilă din Fălești: „Întreaga echipă a rămas profund impresionată de activitățile pe care le desfășoară organizațiile de tineret și agențiile de ocupare a forței de muncă din Olanda. Acestea oferă un spectru vast de servicii, ajutînd tinerii să se angajeze eficient în cîmpul de muncă, iar experiența prin care trec acești tineri să fie una utilă și plăcută.”

Organizaţiile de tineret olandeze sunt cele care îi ajută pe tineri să se adapteze mai uşor necesităţilor pieţii muncii, să-şi cunoască şi să-şi ceară drepturile de angajat, să muncească legal şi să fie salariat pe măsura muncii depuse. Această practică ar putea soluţiona şi problemele tinerei generaţii din Moldova, după angajarea în câmpul muncii.

Daniela Dîrzu, coordonator evenimente, proiectul „Muncă Decentă pentru TINEri”: „Credem că este necesar să ne unim eforturile pentru a putea desfășura mai multe sesiuni de calificare și re-calificare pentru absolvenți, precum și să contribuim la educația antreprenorială a acestora, dar și la dezvoltarea programelor de efectuare a stagiilor de practică. Astfel, tinerii care merg la angajare să fie pregătiți pentru a se integra direct la locul de muncă și să nu fie necesară această perioadă lungă de tranziție și adaptare.”

Stela Stratila-Sîrbu, președintele Consiliului de Tineret al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova: „Angajatorii din Republica Moldova sunt obligați, conform Codului Muncii, să încheie contracte individuale de muncă cu fiecare dintre angajați. Tinerii care se încadrează în cîmpul muncii trebuie să fie atenți atunci cînd semnează un astfel de contract, iar dacă nu sunt siguri de anumite prevederi, ei se pot adresa la Comitetul Sindical. Noi suntem bucuroși să asistăm pe oricine care vine cu o astfel de solicitare, pentru ca acesta să nu semneze un contract care ar veni în dezavantajul propriu, ca și angajat.”

Primii paşi în implementarea practicilor olandeze au fost făcuţi deja, prin crearea unei reţele de promovare a drepturilor socio-economice ale tinerilor (ROST). 27 de organizaţii din 4 regiuni ale ţării lucrează la elaborarea unei agende de lucru pentru următorii trei ani şi la identificarea soluţiilor pentru angajarea tinerilor în cîmpul muncii. Agenda socio-economică a tinerilor va conține și recomandări specifice pentru actorii socio-economici naționali și locali.

Angela Ciocîrlan, coordonator național al proiectului „Muncă Decentă pentru TINEri”: „Agenda socio-economică a tinerilor este acum la etapa de consultări și de elaborare a planului de acțiuni. Știm ce avem de făcut. Învățăm de la alte organizații, vedem experiențele din alte țări și le putem prelua, ajusta la necesitățile noastre. Nu ne rămîne decît să ne unim eforturile, să vedem fiecare cu ce poate contribui la soluționarea problemelor cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova.”

Agenda urmează a fi prezentată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Educației, Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Economiei, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Confederației Naționale a Patronatului din Moldova pentru ca să poată fi întreprinse acţiuni comune pentru promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor și angajarea acestora în câmpul muncii.

***
Proiectul „Muncă decentă pentru TINEri - îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora și a societății civile” este implementat de către Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia”, în parteneriat cu Fundația CNV International și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Acesta se bucură de susţinerea financiară a Uniunii Europene prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. Obiectivul general al proiecului este de a contribui la abilitarea tinerilor din Republica Moldova și a societății civile moldovenești, astfel încît să îmbunătățească situația social-economică a tinerilor din patru raioane ale Republicii Moldova: Ungheni, Călăraşi Căuşeni şi Făleşti.