Invitație de participare adresată organizațiilor

partnership invitationInvitație adresată organizațiilor interesate pentru participarea la Rețeaua Organizațiilor pentru promovarea și respectarea drepturilor socio-economice ale tinerilor din Republica Moldova, în cadrul proiectului: „Muncă decentă pentru TINEri - îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora și a societății civile”

Cele mai spectaculoase edificii arhitecturale ale Europei s-au clădit în zeci sau chiar sute de ani. Uniunea Europeană, construcție politică, economică și socială, s-a constituit în fapt în mai mult de un secol și este încă în proces de extindere și armonizare. Nimic durabil nu poate fi realizat printr-un efort individual sau de scurtă durată, dar fiecare gest individual face o diferență.

Initiațiva de a crea o rețea socială formată din organizații non-guvernamentale, instituții publice, sindicate și patronate, precum și alti parteneri sociali care să aibă ca scop promovarea responsabilității sociale și drepturilor socio-economice pornește de la aceste premise.

Ne așteptăm la un drum lung și de durată pentru a produce o schimbare pozitivă în comunitățile noastre, un drum pe care ne dorim să îl parcurgem alături de cei mai puternici actori din sfera responsabilității sociale și respectării drepturilor socio-economice, fie ca e vorba de companii, de ONG-uri sau de indivizi. Ceea ce credem ca ne va uni împreună este un puternic simț civic și dorința de a aparține unei societăți coerente, civilizate și responsabile.

Miza: Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “Făclia” din orașul Ungheni, împreună cu partenerii săi, Ministerul Tineretului și Sportului din Republica Moldova, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Fundația CNV Internationaal derulează proiectul „Muncă decentă pentru TINEri - îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora și a societății civile”, finanțat prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului al Uniunii Europene. Proiectul este destinat promovării și respectării drepturilor socio-economice ale tinerilor și a dialogului social. Proiectul a început la 20 noiembrie 2013 și va urma până la 19 noiembrie 2014 la nivel național, acoperind patru regiuni din Republica Moldova: Ungheni, Călărași, Fălești și Căușeni.

Viziunea: Proiectul „Muncă decentă pentru TINEri - îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora și a societății civile”,” este o invitație deschisă la reflecție, dialog și acțiune în favoarea Societății și a ideii de Cetățean. Nu putem opera cu conceptul de Cetățean în adevăratul sens în absența unor atribute precum participarea, ajutorarea reciprocă, rezolvarea problemelor, integrarea și acțiunea socială. În acest context, Rețeaua își propune să valorifice aceste atribute, facilitînd transferul de cunoștințe și experiență de la cei mai puternici actori din sfera respectării derepturilor omului, către persoane și organizații care sunt interesate, dar nu dispun de resurse pentru a implementa astfel de inițiative.

Obiectivul: Proiectul urmărește să dezvolte o rețea națională de multiplicatori de informatie și diseminatori de experiență în domeniul promovării și respectării drepturilor socio-economice ale tinerilor pentru a promova conceptul de “Muncă Decentă pentru TINEri”. De asemenea, proiectul își propune să dezvolte o strategie de Lobby și Advocacy orientată pe drepturile tinerilor la angajare, cu accent pe domeniul educațional, în scopul responsabilizãrii factorilor de management și imbunătățirii cooperării între diverși actori cheie ai societății civile, precum și al dezvoltării capacității partenerilor sociali.

Nucleul de acțiune: Vectorul de forță al initiațivei constă în crearea unui bloc de organizații non-profit, instituții publice, organizații sindicale regionale, patronate etalon, extrem de active în câmpul activităților de promovare a drepturilor socio-economice, cu o activitate susținută și cu implicare semnificativă din punct de vedere al rezultatelor în comunitățile locale. Astfel, proiectul va antrena, alături de experții din organizatiile locale, consultanți ai Asociației Obștești pentru Copii și Tineri “Făclia”, reprezentanții Ministerului Tineretului și Sportului din Republica Moldova și Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și ai Asociației Patronatelor care promovează dezvoltarea durabilă prin respectarea drepturilor socio-economice ale tinerilor.

Direcția: Obiectivul asumat al partenerilor este ca, pînă la sfîrșitul perioadei de implementare a proiectului, Rețeaua Organizațiilor privind promovarea și respectarea drepturilor socio-economice ale Tinerilor să numere peste 20 de parteneri. Cu toate acestea, speranțele echipei de implementare se îndreaptă către un target cu organizații non-profit, organizații publice, sindicate și patronate din cele patru regiuni țintă: Ungheni, Călărași, Fălești și Căușeni, care doresc să își unească eforturile în scopul promovării și respectării drepturilor socio-economice ale tinerilor și a conceptului de Muncă Decentă pentru Tineri, precum și a cetățenilor, sub multiple aspecte ce țin nu doar de implicarea în proiecte sociale, ci de o atitudine pozitivă, constructivă și conștientă față de comunitate în general.

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “Făclia” din orașul Ungheni, Ministerul Tineretului și Sportului și Confederația Natională a Sindicatelor, parteneri principali în proiect, își propun să mențină instrumentele create în proiect și să contribuie la realizarea Strategiei și a Planului de Acțiuni propuse de partenerii din Rețea, pentru a asigura continuitatea demersului și pentru a permite acțiuni relevante, inclusiv din punct de vedere al susținerii unor inițiative legislative orientate spre respectarea drepturilor tinerilor cînd ne referim la Munca Decentă și Viața decentă pentru Tineri.

Vă invităm să vă înregistrați aici.