Ziua InnoSchool - consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale ale elevilor

Ziua InnoSchool - consolidarea inovației sociale

și a competențelor antreprenoriale ale elevilor

37 reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din raionul Ungheni (manageri și profesori), reprezentanți ai Direcției Educație Ungheni și organizațiilor societății civile din raionul Ungheni au participat la 1 octombrie 2020 la Ziua InnoSchool în Moldova.  

Elementul central al evenimentului l-a constituit prezentarea Sistemului de Învățare InnoSchool - un sistem inovativ de învățare special conceput pentru a accentua necesitatea conștientizării nevoilor sociale și consolidării abilităților antreprenoriale ale elevilor.

Antreprenoriatul social este recunoscut pentru capacitatea sa de a aborda provocările sociale stringente, vizând în primul rând impactul social, mai mult decât profitul. Acesta este definit ca fiind un proces de identificare și implementare a soluțiilor inovatoare și durabile pentru a rezolva probleme sociale importante, însă neglijate de societate, fiind orientate spre inovare socială la identificarea de noi soluții mai eficiente.

 

 Educația poate servi drept punte de legătură între nevoile societății și potențialul antreprenoriatului social prin pregătirea viitoarei generații de antreprenori și inovatori sociali.

InnoSchool Day 2

Recunoscând necesitatea unei conexiuni mai bune între educație și antreprenoriat social, Proiectul „InnoSchool” propune o nouă abordare sistematică în vederea contribuirii la consolidarea spiritului de antreprenoriat social în rândul elevilor. Acesta combină metodele tradiționale de învățare în clasă cu elemente digitale și simulare online, ajutând astfel la formarea următoarei generații de antreprenori și inovatori sociali.

În Republica Moldova pilotarea Jocului Serios InnoSchool va avea loc în perioada noiembrie-decembrie 2020, în 21 de școli, 17 din raionul Ungheni și 4 din alte raioane - Călărași, Nisporeni, Fălești și Florești. Astfel, peste 350 de elevi cu vârste cuprinse între 15-18 ani vor participa la pilot și își vor dezvolta competența antreprenorială și vor genera  soluții creative pentru nevoile sociale specifice din comunitățile lor. 

În octombrie 2020, Asociația „FACLIA” și Direcția Educație Ungheni vor organiza formarea a 42 de profesori cu privire la utilizarea sistemului de învățare InnoSchool în dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de inovare socială a elevilor.

În etapa de pilotare programul va fi organizat în afara orelor de curs, iar după demonstrarea impactului acestui sistem de învățare, urmează ca metoda să fie inclusă la orele opționale sau la cercurile pe interese (în dependență de posibilitățile instituției în care se implementează).

Liliana Posțan, expert național: „Apreciez inițiativa InnoSchool și susținut ideea de cercetare și căutare continuă de noi modalități de captare a atenției elevilor, în acest caz prin explorarea metodei „edutainment” – educație prin distracție”.  

„Direcția Educație Ungheni consideră metodologia elaborată în cadrul proiectului „InnoSchool” o resursă valoroasă pentru elevi, profesori și părinți, deoarece dezvoltarea competențelor antreprenoriale este o prioritate atât pentru ei cât și pentru domeniului pe care îl coordonez. Prin urmare, ne propunem, în perioada 2021-2022, să analizăm toate posibilitățile de includere a noului sistem de învățare în planul de învățământ, astfel să putem implica mai mulți elevi și profesori din raionul Ungheni. Dacă dorim o societate dezvoltată social și economic este esențial să investim în dezvoltarea competențelor transversale începând de la o vârstă timpurie”, a menționat Iulia Pancu, Șef Direcția Educație Ungheni.