Noua cultură a muncii: Atitudinea angajatorului şi a angajaţilor

Atitudinea generală a membrilor unei organizații/companii față de munca are o importanță deosebită asupra modului în care munca este realizată în mod efectiv în cadrul unei organizații, fiind un determinant direct al performanțelor individuale și implicit al rezultatelor organizației/companiei respective.

Untitled-1

Atunci când se vorbește despre atitudinea față de muncă, este necesar să se pună accent pe două aspecte extrem de importante: aspectul individual și aspectul social. Dacă la nivel individual putem vorbi de o atitudine față de muncă, la nivelul unei societăți putem vorbi de mentalitate față de muncă.

În general, noțiunea de atitudine este asociată cu sentimentul pozitiv sau negativ, favorabil sau defavorabil față de ceva sau cineva anume. Atunci când spunem că nu ne place atitudinea unei persoane, nu ne place de fapt modul în care aceasta gândește sau de se comportă într-o anumită situație. Atitudinea este sentimentul, impresia sau credința stabilă pe care cineva le încearcă privitor la o persoană, un grup, o idee, o situație sau un obiect.

Potrivit studiilor, atitudinea are la bază trei factori:

  • factorul cognitiv (opiniile, credințele unei persoane față de minorități de exemplu)
  • factorul afectiv (emoțiile, sentimentele sau alte stări de spirit asociate ideii de acceptare a minorităților)
  • factorul comportamental (intenția sau predispoziția acelei persoane de a încerca să depună efort pentru acceptarea propriu-zisă a minorităților)

Sistemul de atitudini și valori, prezente la nivel individual, se pot modifica în timp și diferă într-o măsură mai mare sau mai mică de la un individ la altul. La nivel de colectivitate însă vorbim de mentalitate, de aspectele comune referitoare la atitudinile și valorile individuale, care rămân constante și și se transmit nu de multe ori de-a lungul generațiilor.

Așadar, atitudinile și valorile corespund nivelului individual, și termenul de mentalitate nivelului social.

Cultura reprezintă ansamblul de valori care condiționează comportamentele și atitudinile acceptabile sau nu ale membrilor unei societăți. Cultura organizațională reprezintă ansamblul de tradiții, valori, proceduri, concepții și atitudini care creează contextul activității în cadrul organizațiilor.

În concluzie, putem afirma că atitudinea față de muncă a angajaților este un factor complex, care depinde atât de climatul organizațional (și indirect de cultură organizațională) cât și de mentalitatea generală față de muncă a unei societăți. Atitudinea generală față de munca influențează în mod direct performanțele organizației, iar la nivel individual este un determinant al performanțelor în muncă, precum și al carierei personale.

Acest material este elaborat în cadrul proiectului ”Integrare socio-profesională pentru tinerii NEET”, implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “FĂCLIA” din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.