Muncă Decentă pentru TINEri

Muncă Decentă pentru TINEri

 

Ce înseamnă Munca Decentă?

Munca Decentă este o strategie de dezvoltare care recunoaște rolul central al muncii în viața oamenilor: o muncă productivă, o remunerație justă, securitate la locul de muncă și protecția socială a familiei, perspective de dezvoltare personală și integrare socială, libertatea de exprimare a revendicărilor, posibilitatea de a organiza și a participa la procesul decizional, șanse egale și tratament echitabil pentru toți. 

 

Noțiunea de Muncă Decentă a fost introdusă de Organizația Internatională a Muncii (OIM) şi este promovată în întreaga lume pentru a asigura tuturor dreptul la muncă productivă, în condiții de libertate, egalitate, securitate şi demnitate umană. 

 

Dimensiuni esențiale ale Muncii Decente sunt: 

  • Dreptul la angajare – pornește de la nevoia tuturor persoanelor de a munci, de a fi capabili să găsească un loc de muncă.
  • Munca în condiții de libertate - accentuează faptul că munca trebuie liber aleasă și liber consimțită iar anumite forme ale muncii (sclavia, munca forțată etc.) nu mai trebuie să fie acceptate.
  • Munca productivă - este esențial pentru oamenii care lucrează să aibă mijloace de trai acceptabile, atât pentru ei și pentru familiile lor cât și pentru a fi asigurată o dezvoltare susținută atât la nivel de întreprindere cât și la nivelul țării în care lucrează.
  • Echitatea muncii - reprezintă tratamentul corect și echitabil, oportunități egale privind munca, nediscriminare la locul de muncă și capacitatea individului de a echilibra viața familială cu cea profesională.
  • Securitatea la locul de muncă - ia în considerare nevoia de a asigura sănătatea la locul de muncă, pensiile și mijloacele de trai, dar și de a asigura măsuri de protecție adecvate, în privința sănătății și a altor evenimente neprevăzute.
  • Demnitatea la locul de muncă - cere ca lucrătorii să fie tratați cu respect, să-și poată afirma preocupările (îngrijorările) și să poată participa la luarea deciziilor cu privire la condițiile de muncă.

 

Ce poți face tu?  

Asociază-te ca să fii protejat! Cunoaşte-ţi drepturile socio-economice şi promovează-le alături de alți tineri ca tine!

 

APROPO

 

Aproape 115, 000 din tinerii din Republica Moldova sunt asociați în sindicate și își promovează drepturile lor socio-economice, iar sute de asociații obștești oferă tinerilor oportunități pentru participare, dezvoltare personală și profesională

Fii activ pe www.muncadecenta.md!

Informează-te şi semnalează încălcarea drepturilor tale!

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA”

telefon: 023620288

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tu meriți să ai o muncă decentă, chiar dacă eşti tânăr şi eşti abia la început de cale!

Acest material este elaborat în cadrul proiectului ”Integrare socio-profesională pentru tinerii NEET”, implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “FĂCLIA” din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

carte07.10