Cunoașteti, promovați și respectați drepturile omului!

15086455 888564724607548 1816923757 n Astăzi sărbătorim Ziua Drepturilor Omului, ziua în care onorăm adoptarea și proclamarea de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, prima exprimare globală a drepturilor omului și una dintre primele realizări majore ale Națiunilor Unite.

Drepturile omului sunt de obicei înțelese ca "drepturi inalienabile fundamentale la care o persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că el sau ea este o ființa umană". Drepturile omului sunt astfel considerate ca fiind universale (se aplică peste tot) și egalitare (aceeași pentru toți). Aceste drepturi pot exista ca drepturi naturale sau ca drepturi legale, atât în legislația națională și internațională. Doctrina drepturilor omului în practica internațională, în cadrul dreptului internațional, instituțiile globale și regionale, în politicile de state și de activitățile de organizații non-guvernamentale a fost o piatră de temelie a politicilor publice din întreaga lume.

Drepturile şi libertăţile omului sunt prioritare în ansamblul complex de probleme şi deziderate, ce preocupă la etapa actuală societatea. Doar prin respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiecărei persoane importantele probleme contemporane îşi pot găsi o eficientă şi durabilă soluţionare.

Drepturile omului sînt respectate în măsura în care sînt cunoscute şi devin cunoscute în măsura în care sunt însuşite. Fiecare individ trebuie să posede cunoştinţe suficiente pentru a conştientiza datele problemei, iar ulterior a cultiva şi promova toleranţa şi respectul (faţă de) între toţi membrii societăţii.

După proclamarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, Adunarea Generală a recomandat statelor membre să nu precupețească nici unul din mijloacele care le stau la dispoziție pentru a publica în mod solemn textul Declarației si "pentru a face astfel ca el să fie distribuit, afișat, citit și comentat, în principal în școli și în alte instituții de învățămînt, indiferent de statutul politic al țărilor sau teritoriilor".

Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a promova şi proteja drepturile omului, inclusiv prin desfăşurarea procesului continuu de racordare a legislaţiei naţionale la standardele internaţionale, însă nu este suficient să proclamăm ataşamentul faţă de valorile umane, să le declarăm drept obiective majore, ci trebuie să le promovăm şi să le respectăm instituind mecanisme eficiente de realizare.

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “FĂCLIA” și ROST (Rețeaua Organizațiilor pentru promovarea și respectarea drepturilor Sociale și economice ale Tinerilor) promovează drepturile economice, sociale și culturale ale tinerilor prin activități de formare personală și profesională, conștientizare și fortificarea dialogului civic și social.

Vă invităm să cunoașteti, să promovați și să respectați drepturile omului!

Faceți acum primul pas – citiți și distribuiți acest material informativ