Participare incluzivă în societate - Muncă Decentă pentru TINEri

lansare-MTS-2017

În pofida cadrului legislativ și normativ existent, măsurilor de stimulare, dezvoltare și perfecționare a forței de muncă, pe piața muncii din Republica Moldova, în special, la categoria tineri, atestăm în continuare un șir de fenomene negative, printre care lipsa suficientă a locurilor de muncă, rata scăzută a angajării tinerilor în cîmpul muncii, discriminare a tinerilor pe criteriul de vîrstă, munca nedeclarată, stabilirea unor salarii mai mici, comparativ cu alte categorii de salariați, insuficiența garanțiilor socio-economice efective și migrația tinerilor în scop de muncă.

În acest context, Asociația Obștească „FĂCLIA” lansează proiectul „Participare incluzivă în societate - Muncă Decentă pentru TINEri” care își propune să contribuie la incluziunea socială și economică a tinerilor din Republica Moldova prin dezvoltarea competențelor personale, profesionale și antreprenoriale ale acestora și prin promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor și a Muncii Decente.

Pînă la finele anului 2017, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, în cadrul Programului de granturi 2017, circa 10.000 tineri şi 3000 reprezentanți ai actorilor socio-economici și organizațiilor societății civile din Republica Moldova vor fi conștietizați cu privire la drepturile socio-economice ale tinerilor și Munca Decentă. În același timp, 340 tineri vor fi abilitați social și economic prin dezvoltarea competențelor personale, profesionale și antreprenoriale ale acestora, iar 20 lucrători de tineret din Republica Moldova își vor dezvolta competențele de lucru cu tinerii.

Astfel, pentru echiparea tinerilor cu competențele personale, profesionale și antreprenoriale necesare pentru integrarea socială și economică a acestora, va fi dezvoltat Programul Naţional de Abilitare Socială și Economică a Tinerilor. Programul are 3 sub-programe: Competențele personale ale tinerilor - Clubul Muncii, Auto-motivare și motivare în eficiența personală; Competențele profesionale ale tinerilor – Umbra la locul de muncă, promovarea stagiilor de practică profesională; Competențele antreprenoriale ale tinerilor – Auto-angajarea și mentorarea tinerilor.

În rezultatul implementării proiectului “Participare incluzivă în societate - Muncă Decentă pentru TINEri”, actorii socio-economici din Republica Moldova vor promova mai activ drepturile socio-economice ale tinerilor și Munca Decentă, lucrătorii de tineret vor avea competențe sporite de livrare a cursurilor de formare pentru tineri. De asemenea, proiectul va contribui la sporirea şanselor de angajare și auto-angajare a tinerilor, aşa cum profesioniştii şi actorii socio-economici implicaţi în proiect vor asigura ulterior posibilitatea ca tinerii să beneficieze de cooperare în reţea şi de promovare a bunelor practici, precum şi de învăţare din experienţa altor persoane.

Proiectul “Participare incluzivă în societate - Muncă Decentă pentru TINEri”, implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia”, va contribui la realizarea priorității 3 a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret pentru anii 2014-2020 – Oportunitățile economice pentru tienri, inclusiv la sub-prioritățile: Abilitarea economică și antreprenoriatul în rîndul tinerilor, Oportunitățile de angajare, Internshipurile (stagiile).

De asemenea, acesta se aliniază Agendei Sociale și Economice pentru TINEri (2014-2018) – foaia de parcurs a Rețelei Organizațiilor pentru promovarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor (ROST) și va genera efecte pozitive deoarece tinerii și profesioniștii care lucrează cu tineri vor avea capacități sporite, se vor integra în rețele, vor avea mai multe cunoștințe și oportunități, vor fi capabili să pledeze pentru drepturile lor socio-economice, vor avea cunoştinţe şi deprinderi care îi vor ajuta în găsirea unui loc de muncă durabil, îşi vor stabili scopuri şi strategii de realizare a acestora, vor fi capabili să dezvolte activități generatoare de profit.

Pentru mai multe detalii despre calendarul activităților din cadrul proiectului vă invităm să vizitați site-ul Asociației Obștești „FĂCLIA” - www.faclia.md și al Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova www.mts.gov.md

Proiectul „Participare incluzivă în societate - Muncă Decentă pentru TINEri” este implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” în cadrul Programului de granturi 2017 al Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.