Drepturile tinerilor: provocări şi perspective

1

 

Circa 100 tineri, reprezentanți ai actorilor socio-economici și ai organizațiilor societății civile au celebrat Ziua Internațională a Drepturilor Omului prin participarea la conferința națională “Drepturile tinerilor: provocări și perspective”. Aceasta a avut loc la 9 decembrie 2016, în incinta Centrului Republican pentru Copii și Tineret ARTICO și a avut ca scop să sensibilizeze actorii socio-economici, reprezentanții societății civile, tinerii din instituțiile de învățămînt profesional tehnic (Centrul de Excelență în Transporturi, Centrul de Excelență în Electronică și Energetică, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie) și cei din universități (Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova) despre drepturile fundamentale ale omului cu accent pe tineri, iar obiectivele specifice au ținut deaccesul la justiție, promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale tinerilor, participarea tinerilor în procesele democratice și Munca Decentă pentru tineri.

 

Conferința națională “Drepturile tinerilor: provocări și perspective” a fost organizată de către Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret "FĂCLIA", în parteneriat cu Institutul de creaţie Legislativă şi drept Comparat, cu suportul  Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova (în cadrul Programului de Granturi 2016) și al Fundației CNV Internationaal din Olanda (din fondurile oferite de CNV Vakmensen).

 

Evenimentul este la prima ediție pentru organizatori, însă se dorește a deveni unul tradițional astfel încît mai mulți tineri să fie informați despre acesul la justiție, participare activă și conceptul de Muncă Decentă.

 

Angela Ciocîrlan, preşedintele Asociaţiei Obştești pentru Copii şi Tineret "FĂCLIA" a menționat: “Pornind de la faptul că deseori tinerilor le sunt încălcate drepturile fundamentale pe de o parte, iar pe de altă parte aceștia nu și le cunosc și nu le cer pe deplin, precum și de la faptul că participarea tinerilor în procesele de luare a deciziilor este redusă, am lansat ideea de a organiza acest eveniment cu accent pe drepturile tinerilor, provocările și perspectivele în acest domeniu”.

 

Ion Guceac, directorul Institutului de creaţie Legislativă şi drept Comparat a încurajat participanții să conștientizeze importanța cunoașterii și respectării drepturilor omului în contextul legislației naționale și internaționale: ”Tematicile abordate astăzi sunt de importanță majoră și suntem convinși că putem contribui prin eforturi comune ca drepturile tinerilor să fie respectate de către factorii de decizie și ca, pe de altă parte, tinerii să pledeze pentru respectarea acestora”.

 

La eveniment a participat și Victor Zubcu, Ministrul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, care a subliniat că în contextul Legii cu privire la Tineret și a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 este asigurată promovarea principiului egalității în drepturi, astfel încît fiecare tînăr din Republica Moldova să aibă drepturi egale la oportunităţi, la accesarea informaţiei de ordin public, la dezvoltarea personală, studii, la angajarea în cîmpul muncii conform calificării, la adoptarea propriilor decizii, la exprimarea propriilor opinii, la accesarea variatelor servicii, inclusiv a celor de sănătate.

 

Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului a prezentat participanților la eveniment instituția Ombudsmanului care este considerată în prezent simbolul unui stat democrat, preocupată de apărarea libertăţilor individuale şi supravegherea birocraţiei administrative pentru ca aceasta să trateze echitabil toţi cetăţenii.

 conferinta 77

Importanța respectării drepturilor sociale şi economice ale tinerilor și promovării dialogului civic și social în Republica Moldova, cu accent pe tineri a fost subliniată de către Ala Lipciu, Coordonator naţional, Organizaţia Internaţională a Muncii.

 conferinta 79

În cadrul primului panel de discuție, participanții au discutat referitor la accesul tinerilor la justiție în Republica Moldova, inclusiv sistemul de protecție a drepturilor tinerilor în țara noastră și mecanismele internaționale în acest domeniu, precum și drepturile tinerilor aflați în custodia poliției, contribuții majore fiind asigurate de către Veaceslav Zaporojan, Judecător la Curtea Constituţională, doctor în drept, conferenţiar universitar și Victor Munteanu, Director al Programului de Drept din cadrul Fundației Soros-Moldova.

 conferinta 105

Panelul al II-lea de discuție s-a axat pe participarea tinerilor în procesele democratice, inclusiv participarea tinerilor ca prioritate a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului deTineret 2020, rolul organizaţiilor societăţii civile şi al grupurilor non-formale de tineri în promovarea participării tinerilor, participarea tinerilor la procesele de luare a deciziilor, autoguvernarea studenţească: drepturile şi libertăţile tinerilor studenţi.

 

Astfel, în cadrul acestui panel mai mulți tineri și-au împărtășit experiența de promovare a participării tinerilor prin intermediul diferitor structuri: Carina Eni, specialist în cadrul Direcției Tineret a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Octavian Ciobanu, președintele Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor, Nina Șalaru, reprezentantă a Consiliului Naţional al Elevilor din învățămîntul profesional tehnic și Ana-Maria Cîrja, președinta Consiliului Național al Organizaţiilor Studenteşti din Moldova.

conferinta 116

Munca Decentă pentru tineri a constituit subiectul principal de discuție în cadrul panelului al III-lea. Contribuții importante la acest capitol au adus Nicolae Sadovei, Doctor habilitat, Universitatea de Stat din Moldova, Petru Chiriac, Vicepreședintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Tatiana Marian, Președinta Comisiei de Tineret a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Gurău, Președintele Asociației „Ecorăzeni” și Ruslan Musteața, reprezentant al Asociației „MOTIVAȚIE”. În cadrul acestui panel au fost prezentate prioritățile în domeniul promovării și respectării drepturilor sociale şi economice ale tinerilor, iar actorii sociali și economici au fost încurajați să-și consolideze eforturile pentru a motiva tinerii să își cunoască și să își ceară drepturile.

 

În cadrul aceluiași eveniment au fost prezentate concluziile și recomandările identificate ca urmare a două studii – parte a eforturilor Asociației Obștești “FĂCLIA”: studiul „Colaborare intersectorială în vederea asigurării drepturilor socio-economice și Muncii Decente pentru tineri”, elaborat de Liliana Posțan, cercetătător în cadrul Institutului Muncii și studiul „Accesul tinerilor la Muncă Decentă în Republica Moldova”, elaborat de Ilona Josanu.

 

Participanții la eveniment au conchis că pentru perioada următoare este necesară o consolidare a eforturilor actorilor cheie, prin colaborare intersectorială în vederea promovării drepturilor tinerilor, sporirea accesului acestora la justiție, asigurarea accesului la informațiile privind drepturile, garanțiile și oportunitățile existente pentru dezvoltarea competențelor tinerilor.

 

De asemenea, este necesară promovarea oportunităților de participare pentru tineri, dezvoltarea dialogului tineri – autorități publice, continuarea eforturilor de ghidare timpurie în carieră a tinerilor, implicarea tinerilor în monitorizarea respectării drepturilor lor.

 

Recomandările vor servi pentru activitățile ulterioare de pledoarie și mobilizare a actorilor socio-economici pentru asigurarea promovării și respectării drepturilor tinerilor.