CAMPANIE DE SENSIBILIZARE ”Acces la Muncă Decentă pentru TINEri” (ediția a III-a)

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA”, Rețeaua Organizațiilor pentru promovarea și respectarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor – ROST și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, sprijiniți de Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Fundația CNV Internationaal desfășoară în perioada 7 – 14 octombrie 2016, campania de sensibilizare ”Access la Muncă Decentă pentru TINEri” (ediția a III-a) cu prilejul celebrării Zilei Mondiale a Muncii Decente (7 octombrie).

Obiectivul campaniei este sporirea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare a actorilor sociali și economici, reprezentanților societății civile și a tinerilor din Republica Moldova referitor la Munca Decentă și drepturile lor socio-economice.

 

Campania de sensibilizare ”Access la Muncă Decentă pentru TINEri” se aliniază obiectivelor ce țin de promovarea muncii decente și drepturilor sociale și economice ale tinerilor enunțate în Programul de Țară privind Munca Decentă 2016-2020, Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020 și Agendei Sociale și Economice pentru TINEri – foaia de parcurs a Rețelei ROST pentru anii 2014-2018.

Această campanie include acțiuni locale, regionale și naționale menite să contribuie la informarea, sensibilizarea și conștientizarea actorilor sociali și economici, reprezentanților societății civile și a tinerilor din Republica Moldova referitor la respectarea drepturilor socio-economice și promovarea conceptului de Muncă Decentă.

Campania este axată pe două direcții - activități de formare și informare; activități de sensibilizare și conștientizare. Printre activitățile planificate în cadrul campaniei se regăsesc:

• Conferință ”Accesul tinerilor la Muncă Decentă în Republica Moldova”
• Prezentare publică a constatărilor studiului ”Colaborare intersectorială pentru Angajarea și Auto-angajarea Tinerilor”
• Stagiu de formare ”Organizator sindical”
• Stagiu de formare „Drepturile socio-economice ale tinerilor și dialogul social”
• Ateliere de informare ”Drepturile socio-economice ale tinerilor și Munca Decentă”
• Panel de discuții “Dialog civic și social – soluții comune la provocările din domeniul drepturilor socio-economice ale tinerilor”
• Prezentare publică a programului „Clubul Muncii”, „Umbra la locul de munca” și „Stagii de Practică pentru TINEri”;
• Stagiu de formare „Cetățean Activ – Lider în Devenire” • Lansarea revistei online rubricii „Drepturile socio-economice ale tinerilor”
• Prezentarea revistei online ”Competențe cheie pentru piața muncii” • Vernisarea expoziției de caricatură ”Drepturile socio-economice ale tinerilor”
• Diseminare pagina „Acces la Muncă Decentă pentru TINEri” în ziarul regional „Expresul”
• Diseminare pliante informative și de conștientizare pentru tineri și angajatori;
• Vizionare piesa de teatru „FAM – Forță Activă de Muncă”

Estimăm că prin intermediul campaniei va spori nivelul de informare, sensibilizare și conștientizare a circa 15000 tineri, actori socio-economici, reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova.
Mai multe detalii referitoare la campania ”Access la Muncă Decentă pentru TINEri” găsiți aici.