Bune practici în domeniul angajării și auto-angajării tinerilor

 Tinerii din Republica Moldova, continuă să se confrunte cu neîncrederea potenţialilor angajatori, fiind obligaţi să concureze pe piaţa internă a forţei de muncă cu persoanele mai experimentate, de aceea aceștia aleg să renunțe la angajarea în ţară în schimbul unui job peste hotare.

În același timp, rezultatele cercetărilor recente indică că peste 52 de mii de tineri din Republica Moldova, care au vîrste cuprinse între 15 și 29 de ani, sunt șomeri.

In scopul intensificării proceselor ce ţin de mobilizarea actorilor sociali și economici pentru implicarea în promovarea drepturilor socio-economice și Muncii Decente pentru tinerii din Republica Moldova și soluționarea problemelor actuale cu care se confruntă aceștia, Asociația Obștească „FĂCLIA” realizează, cu suportul partenerilor locali, regionali, naționali și internaționali, variate inițiative menite să faciliteze integrarea tinerilor în societate.

În perioada 23-24 iunie 2016 o delegație a Fundației CNV Internationaal din Olanda, partener internațional, care contribuie la abilitarea socio-economică a tinerilor din Republica Moldova, a întreprins o vizită de lucru în țara noastră axată pe familiarizarea cu bunele practici dezvoltate în domeniul angajării și auto-angajării tinerilor.

 

În acest context, Jan Ridder, Ofițer de program în cadrul Fundației CNV Internationaal din Olanda, precum și Tegbenou Timonthee Boko și Massan Kafui Fiadjigbe, consultanți în cadrul oficiului antenă din Republica Benin, Africa au participat la o serie întâlniri de lucru cu reprezentanții actorilor sociali și economici relevanți la nivel local, regional și național. În cadrul acestor întâlniri de lucru au fost abordate diverse subiecte printre care colaborarea intersectorială pentru fortificarea dialogului social regional și național, promovarea drepturilor socio-economice și Muncii Decente pentru tineri.

Pentru intensificarea colaborării intersectoriale în domeniul angajării și auto-angajării tinerilor din raionul Ungheni, funcționează un Consiliu Consultativ Regional privind Munca Decentă pentru TINEri. Membrii Consiliului, reprezentanți ai instituțiilor care activează în domeniul angajării sau educației tinerilor au confirmat că Munca Decentă pentru Tineri constituie o prioritate pe agenda publică raională, fiind inclusă atât în Strategia Raională de Tineret 2015-2020, cât și în alte acte la nivel raional. Reprezentanții actorilor socio-economici și-au exprimat disponibilitatea de a-și uni eforturile pentru a dezvolta strategii pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor la nivel regional, astfel încât să sporească incluziunea tinerilor pe piața muncii, în special a celor cu oportunități reduse (femei tinere, tineri cu nevoi speciale), precum și pentru a asigura oportunități economice pentru tineri, în special pentru cei din zonele rurale.

De asemenea, pe parcursul vizitei de studiu au fost împărtășite bune practici de colaborare între sindicate și organizațiile societății civile în vederea promovării drepturilor socio-economice ale tinerilor prin activități de formare și sporire a conștientizării. Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a accentuat ca sindicatele și societatea civilă deseori au arii de interventie similare, deaceea a încurajat implicarea acestora în soluționarea problemelor cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova când este vorba de angajarea și respectarea drepturilor la locul de muncă.

Participanții la vizita de studiu au avut posibilitatea să afle mai multe despre politicile de tineret axate pe oportunitățile pentru tineri în Republica Moldova – Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, Legea cu privire la voluntariat, Legea cu privire la tineret, Legea cu privire la antreprenoriatul social, bune practici de colaborare între Ministerul Tineretului și Sportului și Asociația „Făclia” în cadrul programului anual de granturi mici cu accent pe abilitarea socio-economică a tinerilor. Pavel Ianeț, viceministrul Tineretului și Sportului a menționat ”Este foarte necesar să dezvoltăm servicii de calitate pentru integrarea tinerilor pe piața muncii astfel ca aceștia să-și valorifice pe deplin potențialul personal și profesional. Ministerul Tineretului și Sportului apreciază colaborarea Asociației „Făclia” cu partenerii internaționali și sprijină aceste inițiative prin crearea unui cadru favorabil de dezvoltare a sectorului de tineret”.

Asociația Obștească „FĂCLIA” a creat un Consiliu Național privind Munca Decentă pentru TINEri, prin intermediul căruia își propune să contribuie la mobilizarea actorilor sociali și economici pentru implicarea în promovarea drepturilor socio-economice și Muncii Decente pentru tinerii din Republica Moldova și soluționarea problemelor actuale cu care se confruntă aceștia. Astfel, Consiliul participă la monitorizarea și evaluarea Agendei Sociale și Economice pentru TINEri - un set de măsuri și recomandări, adresate actorilor sociali și economici locali și naționali, menite să asigure bunăstarea socio-economică a tinerilor din Republica Moldova.

Recomandările și concluziile de la vizita de lucru vor servi la elaborarea și implementarea unor inițiative, inclusiv de advocacy, și continuarea eforturilor comune axate pe îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Republica Moldova.

În special acestea sunt axate pe identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Republica Moldova și consolidarea colaborării intersectoriale în beneficiul tinerilor:

  • Realizarea unei cercetări referitor la starea de lucruri în domeniul colaborării intersectoriale privind asigurarea drepturilor socio-economice ale tinerilor astfel încât să fie identificate elementele care ar putea contribui la sporirea acestei colaborări.
  • Elaborarea unei Agende Economice pentru Tineri la nivelul raionului Ungheni care ar include măsuri concrete ce țin de dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale tinerilor și crearea condițiilor favorabile de dezvoltare a afacerilor inițiate de tinerii din mediul rural.
  • Implicarea liderilor sindicali în programul de formare în domeniul promovării drepturilor socio-economice ale tinerilor și dialogului social – astfel încât mai mulți tineri să își cunoască și să își ceară drepturile lor socio-economice.
  • Fortificarea dialogului social între sindicate și organizațiile societății civile în vederea promovării drepturilor socio-economice prin organizarea activităților comune de sensibilizare și conștientizare a tinerilor pe de o parte și a angajatorilor, pe de altă parte.
  • Dezvoltarea inițiativelor de antreprenoriat social în vederea asigurării de șanse pentru tinerii cu oportunități reduse.
  • Elaborarea și implementarea programelor axate pe dezvoltarea competențelor personale, profesionale și antreprenoriale ale tinerilor din Republica Moldova.
  • Realizarea stagiilor de practică pentru tineri, în special în domeniul educației vocaționale agricole.
  • Dezvoltarea programelor de formare axate pe motivarea și auto-motivarea tinerilor și furnizarea acestuia în parteneriat cu Centrele de Resurse pentru Tineri și organizațiile interesate.
  • Implementarea programului de Job Shadowing în trei sectoare cheie: autorități publice locale, business și societate civilă, având ca grup țintă tinerii studenți de la universitățile din Republica Moldova.

Până la sfârșitul anului 2016, Asociația „Făclia” va realiza mai multe inițiative axate pe dezvoltarea competențelor personale, profesionale și antreprenoriale ale tinerilor din Republica Moldova, precum și pentru asigurarea accesului tinerilor la muncă decentă. Aceste inițiative sunt implementate cu susținerea Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, în cadrul Programului de Granturi 2016 și al Fundației CNV Internationaal Olanda. Pentru detalii accesați site-ul www.muncadecenta.md sau www.faclia.md.