Forul meseriilor/profesiilor și Târgul locurilor de muncă pentru Tineret - platformă deschisă de informare

În perioada 27-28 mai 2016, Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” a participat alături de alte circa 60 instituţii de învăţământ, companii, ONG-uri şi autorităţi publice, la Forul meseriilor/profesiilor și Târgul locurilor de muncă pentru Tineret, eveniment organizat la inițiativa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sub egida Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Educației.

Forul meseriilor/profesiilor și Târgul locurilor de muncă pentru Tineret este o platformă deschisă de comunicare, informare, consultanţă și networking între tineri și angajatori precum și între profesioniștii care lucrează cu tinerii și alți actori socio-economici.

Programul evenimentului a fost variat și util pentru toți cei interesati, incluzînd ofertele instituțiilor de învățământ, orientarea în lumea specialităților/profesiilor/meseriilor, ofertele angajatorilor - prezentarea locurilor de muncă vacante, discuții și negocierea cu agenții economici privind ocuparea unui loc de muncă, depunerea CV-lor la angajatori, oportunități de deschidere a unei afaceri, seminare, training-uri, dezbateri tematice.

 

Asociația „FĂCLIA” a familiarizat tinerii participanți la tîrg cu oportunitățile și suportul pe care îl oferă astfel încît aceștia să-și identifice domeniile prioritare de interes profesional și să-și dezvolte competențele necesare pentru a se integra pe piața muncii. Pentru mai multe detalii accesați site-ul www.faclia.md.

De asemenea, tinerii au fost sensibilizați și informați despre importanța cunoașterii și respectării drepturilor și obligațiunilor în relațiile de muncă.

Munca Decentă pentru TINEri și respectarea drepturilor sociale și economice sunt promovate de către Asociația „FĂCLIA”, prin dezvoltarea și implementaarea programelor și proiectelor pentru tinerii din Republica Moldova, împreună cu parteneri naționali și internaționali. În acest sens, Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” și Rețeaua Organizațiilor pentru Promovarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor (ROST) pleadează pentru respectarea drepturilor socio-economice ale tinerilor. Astfel, pentru a asigura că tinerii sunt în măsură să se reprezinte pe ei înșiși și să-și găsească locuri de muncă decente, a fost elaborată Agenda Socială și Economică pentru TINEri. Pentru mai multe detalii accesați site-ul www.muncadecenta.md

Acest document de poziție a fost elaborat la inițiativa și prin contribuția tinerilor, actorilor socio-economici (sindicate, patronate, autorități publice locale, instituții publice specializate), reprezentanților organizațiilor societății civile din Republicii Moldova și celor din stânga Nistrului și îşi propune să intensifice procesele care ţin de mobilizarea actorilor sociali și economici (ministere, sindicate, autorități publice, patronate, instituții specializate în domeniul educației și ocupării forței de muncă) pentru implicarea în asigurarea drepturilor și garanțiilor socio-economice ale tinerilor și soluționarea problemelor actuale cu care se confruntă aceștia.

Pornind de la acestea ținem să reamintim că,

În conformitate cu articolul 23 din Declarația Universală a Drepturilor Omului „Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă și la protecție împotriva șomajului. Toată lumea (...) are dreptul la remunerație egală pentru o muncă egală. Orice om care muncește are dreptul la o remunerație echitabilă și satisfăcătoare pentru sine și pentru asigurarea familiei sale (...)”.

Conceptul de „Muncă Decentă” a fost introdus de Organizația Internațională a Muncii și este axat pe ideea că munca este o sursă de demnitate personală. Munca le asigură oamenilor posibilitatea de a oferi cele necesare familiilor lor în ceea ce privește securitatea și sănătatea; munca le permite să-și trimită copii la școală; munca de asemenea, le asigură un venit atunci când se îmbolnăvesc sau după ce se pensionează; munca în care ei sunt tratați corect și unde drepturile lor sunt respectate.

Pentru tinerii din Republica Moldova găsirea unui loc de muncă este o adevărată provocare. Lipsa experienţei şi a competenţelor solicitate pe piaţa muncii, pe de o parte, şi atitudinea reticentă a angajatorilor, pe de altă parte, reduc şansele tinerilor la muncă decentă. Deseori nici angajarea nu le garantează tinerilor respectarea drepturilor lor socio-economice și un salariu decent. Drepturile socio-economice sunt puțin cunoscute atât de tineri, cît și de angajatori. Dacă acestor tineri nu li se oferă oportunități de a avea un loc de muncă decent și de a vedea drepturile lor socio-economice ca o realitate, ei vor lua aceleași decizii ca și părinții lor, de a părăsi țara.

În același timp, acești tineri sunt dornici de a afla mai multe despre drepturile lor, și în special cu privire la modul de a le pune în practică, iar actorii socio-economici și organizațiile societății civile sunt dispuși să coopereze deoarece acest lucru le dă posibilitatea de a-și extinde activitățile pentru tineret și/sau le dă instrumente practice pentru a ajunge la tineri.

Esti tinăr? Te întrebi cum să-ți alegi un loc de muncă? alege ce-ți place

Ai decis deja ce vrei să devii în viitor? Toate profesiile sunt importante. Brutar sau profesor universitar, nu există alegeri bune sau rele. Există doar profesii care îți plac și te motivează să devii cel mai bun. Pe acestea te susținem să le alegi!

 

oferă-ți o șansă

Nu e nevoie să fii bogat ca să reușești, să vii dintr-o familie perfectă sau să ai relații. Cunoștințele sunt valoarea care va fi mereu apreciată. Ele ne oferă șanse egale tuturor spre o viață mai bună. Celor bogați și săraci, din oraș sau de la țară, celor sănătoși sau cu nevoi speciale. Te încurajăm să folosești această șansă și să aduni cât mai multe cunoștințe de-a lungul vieții.

cunoaște-ți drepturile socio-economice

Te îndemnăm să fii mereu informat. Cunoscându-ți drepturile vei putea să te aperi. Vei avea mai multă încredere în a-ți găsi postul de muncă dorit. Să lucrezi într-un mediu prietenos și să te bucuri de beneficii materiale și profesionale.

implică-te

Pentru a avea mai multă încredere, pentru a-ți cunoaște mai bine drepturile socio-economice, pentru a pleda pentru drepturile tale și a promova Munca Decentă, te invităm să participi în proiectul nostru. Află mai multe despre proiect și activitățile în care te poţi implica.