Accesul tinerilor la informare si orientare profesionala

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia”, Centrul Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni și Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” – parteneriat durabil în vederea informării tinerilor privind drepturile socio-economice și orientarea profesională.

Tinerii se confruntă acum cu sisteme de evaluare de tip concurențial, cu o societate în schimbare și cu incertitudinea în ceea ce privește viitorul lor profesional. Ei sunt conștienți de faptul că, familia nu-i poate ajuta întotdeauna, iar părinții, la rîndul lor recunosc că sînt neputiincioși uneori în rezolvarea problemelor ce țin de viitorul copiilor lor, astfel că, în aceste condiții, se așteaptă rezolvarea de la instituțiile care se ocupă de pregătirea tinerilor pentru viitor.

 

În acest context, recent, Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia”, în parteneriat cu Biblioteca Publică Raionala „Dimitrie Cantemir” a organizat un atelier de lucru pe tema „Accesul tinerilor la informare și orientare profesională. Participanții atelierului au fost bibliotecari raionali și locali, membrii rețelei „Novateca” și lucrători de tineret.

Scopul activității a fost informarea tinerilor privind drepturile socio-economice, orientarea profesională și promovarea principiilor de ghidare în carieră. Deschiderea atelierului a fost făcută de către doamna Angela Ciocîrlan, președinte Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” și directorul Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni, care menționează faptul că „Tinerii reprezintă un potențial considerabil al dezvoltării societății. Dacă aceștia sunt motivați și suficient informați, ei se implică și participă activ în viața socială. Rolul nostru, a lucrătorilor de tineret și specialiștilor implicați în procesul de educație este de a informa, de a implica, promova și dezvolta tinerii, căci ei sunt sursa cea mai valoroasă a unei bunăstări sociale durabile”.

Cuvînt de salut am primit și din partea administrației Bibliotecii Publice Raionale „Dimitrie Cantemir”. „Apreciem inițiativa Asociației Obștești „Făclia” și oportunitatea oferită bibliotecii de a-și extinde gama de parteneri. Consider că, într-adevăr, unindu-ne eforturile, vom realiza pentru tineri, lucruri demne de urmat.”, menționează d-na Aliona Manciu. În cadrul activității s-a discutat despre situația orientării profesionale la nivel raional și ce acțiuni de ghidare se interprind pentru elevi și tineri, pentru a lua o decizie echilibrată și bine informată privind viitorul lor profesional.

Astfel, participanții au fost încurajați de a lucra pe 4 aspecte:

  • Avantajele parteneriatului între bibliotecarii raionali și lucrătorii de tineret
  • Tipuri de activități de informare a tinerilor
  • Parteneri locali și naționali pentru realizarea activităților de informare a tinerilor
  • Necesități pentru realizarea calitativă a activităților de informare.

După prezentarea rezultatelor, participanții au viziont un material video despre pași-cheie în construirea unei cariere de succes, ca: autocunoașterea, explorarea profesiilor, luarea deciziei, căutarea unui loc de muncă, angajarea și dezvoltarea carierei.

Bibliotecarii au dat dovadă de receptivitate, au fost activi și participativi, fiind motivați de programul interactiv și oportunitățile oferite. La final, participanții au beneficiat de suport informativ, precum, Ghid de angajare pentru tineri „De la studii – la muncă”, suport de curs „Ghidarea în carieră”, broșuri și pliante informaționale , realizate și oferite de către Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” Ungheni.