Tinerii – resurse de valoare la locul de muncă

Companiile care își evaluează activitatea prin prisma performanțelor angajaților, neapărat vor lua în considerare și opțiunea angajării tinerilor absolvenți, în pofida lipsei de experiență a acestora. Odată angajat, tânărul specialist va depune efort să exceleze, să se dezvolte profesional și să îmbine cunoștințele teoretice dobândite la școală cu practica de la serviciu.

Modelul suedez, considerat de experți perfect pentru progresul personal și profesional, presupune încurajarea tinerilor studenți să-și găsească un loc de muncă (încadrată în limitele legii) și îndemnarea companiilor să angajeze studenții veniți direct de pe băncile instituțiilor de învățământ. O conexiune socială ce este utilă atât pentru călăuzirea tinerei generații, dar și pentru succesul afacerii angajatorului. Inițiativa nu numai că reduce rata șomajului în rândul tinerilor, ci și îi responsabilizează pe aceștia, convingându-i să se integreze profesional încă din timpul studiilor.

Relațiile de muncă din care pot beneficia atât angajatorul, cât și angajatul se bazează pe o serie de principii și standarde internaționale. Acestea sunt promovate de Organizația Internațională a Muncii pentru a asigura oportunități de angajare în muncă decentă și productivă, în măsură egală pentru bărbați și femei, în condiții de libertate, echitate, securitate și demnitate umană.

Din păcate însă, tinerii din Republica Moldova se confruntă cu dificultăți de integrare pe piața muncii. Fie că nu au experiență sau că nivelul lor de capacitate productivă este redus, tinerii întâlnesc mai multe refuzuri decât aprobări. În acest sens, Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” și membrii Rețelei ROST (Rețeaua Organizațiilor pentru promovarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor) recomandă angajatorilor să accepte proaspeții absolvenți în echipa lor nu numai pentru contribuția economică la bunăstarea societății, ci și pentru că ar avea chiar mai multe de câștigat decât în cazul angajării unui reprezentant al altei generații cu n ani experiență.

Grație setului important de cunoștințe și abilități pe care tinerii le posedă, angajarea lor este mai avantajoasă. Printre calitățile tinerilor specialiști se numără:

  • Utilizează mai abil noile tehnologii, în special cele informaționale. Potențialul net superior de utilizare a variatelor soft-uri și oportunități de promovare oferite de media socială este vital pentru gestiunea proceselor interne, asigurarea cu materie primă și optimizarea schemelor de livrare a propriilor produse prin utilizarea soluțiilor informaționale în domeniul logistic. De asemenea, posibilitatea de menținere a unui contact permanent cu partenerii și clienții prin media socială oferă beneficii imediate afacerii.
  • Cunosc mai bine limbile străine. În economia actuală, caracterizată din ce în ce mai mult de o interconexiune generalizată, cunoașterea și utilizarea limbilor străine devine o necesitate ordinară. În special, acest aspect este valoros pentru companiile orientate spre export, dar și pentru cele orientate spre dezvoltarea turismului local.
  • Manifestă o capacitate sporită de învățare. Chiar dacă nivelul pregătirii profesionale este inferior cerințelor și așteptărilor angajatorilor, un beneficiu recunoscut îl reprezintă capacitatea avansată de învățare, specifică reprezentanților tinerei generații. Acest aspect determină, în mare parte, efortul de a investi în activități de dezvoltare continuă a capacităților profesionale la locul de muncă.
  • Sunt fideli culturii organizaționale a companiei. Cultura organizațională influențează nivelul de profesionalism al angajaților. Nivelul de profesionalism, la rândul său, influențează nivelul financiar și social la care evoluăm ulterior. Acomodarea noului angajat cu condițiile specifice ale activității întreprinderii, ale compartimentului și locului de muncă reprezintă un proces social deosebit de important, cu efecte majore asupra performanțelor în muncă a personalului și asupra satisfacției acestora. Un program de integrare profesională bine pus la punct are un impact imediat și de durată asupra tânărului angajat, iar performanța sa la locul de muncă este influențată pozitiv.
  • Sunt flexibili, au multă energie și aduc un suflu nou de idei. În majoritatea cazurilor, tinerii absolvenți nu au alte obligații precum familie, copil de hrănit, respectiv dedică mai multă energie, pasiune și timp fiecărei activități la serviciu. Deseori, ceea ce creează un tânăr angajat nu poate face un adult. Celui din urmă îi lipsește flexibilitatea, sau, pur și simplu, îndrăzneala specifică vârstei tinere.
  • Sunt angajați „pentru viitor”. Multe din locurile de muncă de astăzi nu au existat acum cinci sau zece ani în urmă. Astfel că tinerii studenți de astăzi sunt instruiți conform noilor tendințe de care au nevoie angajatorii. De pildă, dacă despre specialistul în relații publice câțiva ani în urmă nici nu se știa, acum este unul dintre cele mai căutate job-uri.

Într-o companie se cere și se exploatează cât mai mult din potențialul angajatului. Această cale, deși este cea mai dificilă, este cea mai solidă fundație pentru dezvoltarea personală și profesională pe termen lung. Investind într-un angajat și instruindu-l potrivit cerințelor companiei lui, angajatorul va avea numai de câștigat.
În sfârșit, statistic vorbind, tinerii reprezintă a patra parte din populația Republicii Moldova și totodată forța motrice în procesul de dezvoltare a țării. Din acest considerent, dezvoltarea sectorului de tineret trebuie să fie o prioritate a statului prin adoptarea şi implementarea de politici efective ce vizează toate categoriile de tineri.

Acest material este produs în cadrul proiectului „Muncă Decentă pentru TINEri” implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, cu sprijinul financiar al Fundației CNV Internationaal, Olanda.

www.muncadecenta.md