Start campaniei de sensibilizare și conștientizare privind drepturile socio-economice ale tinerilor!

80% dintre tineri consideră că dreptul lor la muncă este încălcat, 75% mărturisesc că nu-și cunosc drepturile sau sunt informați parțial în domeniul legislației tineretului. 40% din totalul șomerilor înregistrați în Republica Moldova sunt tineri. Mai mult de jumătate dintre ei consideră că sunt discriminați la angajarea în câmpul muncii. Aceste cifre sunt doar câteva care reprezintă realitatea dură cu care se confruntă tinerii din țara noastră. Tocmai acestea, dar și alte statistici triste sunt premisele campaniei de sensibilizare și conștientizare privind promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor, implementată de Asociația Obștească „FĂCLIA” în perioada octombrie-decembrie 2015.

Necesitatea organizării campaniilor de informare rezidă din dezinformarea tinerilor cu privire la drepturile socio-economice pe piața muncii. Norme și reglementări stipulate prin legislație și instituții gata să ajute există, cu toate acestea, tinerii din Moldova continuă să fie dezavantajați la angajare. Cele mai multe conflicte de muncă rămân nesoluționate din motiv că tinerii nu știu cui să se adreseze pentru ajutor sau le este frică să-și piardă locul de muncă găsit cu greu.
 „Organizăm ateliere de informare, teatru educațional, dans stradal și multe alte activități prin care să trezim interesul a cât mai multor tineri. Conștientizarea trebuie obținută pas cu pas, conducând la o schimbare care să dureze”, a menționat Angela Ciocîrlan, președintele Asociația „FĂCLIA”, anunțând primele activități din calendarul campaniei. Totodată, Angela Ciocîrlan a ținut să precizeze că destinatarii mesajelor acestei campanii nu sunt numai tinerii, ci și factorii de decizie, angajatorii și reprezentanți ai mediului de afaceri.
Responsabili de desfășurarea campaniei sunt 20 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 20 ani din raionul Ungheni. Împreună, ei au format Echipa mobilă și, în mod voluntar, vor încerca să convingă tinerii să-și cunoască drepturile socio-economice și să-și valorifice potențialul de argumentare în fața agenților economici a poziției lor față de oportunitățile de angajare la muncă. Prin promovarea eficientă a drepturilor socio-economice ale tinerilor înseamnă implicit și dezvoltarea socio-economică a țării.

Printre acțiunile de anvergură din cadrul campaniei se înscrie o expoziție de caricaturi cu privire la drepturile socio-economice, care vor fi vernisate în diverse locuri publice atât din raionul Ungheni, cât și în alte raioane din republică.
În octombrie va fi lansată și caravana de teatru educațional „Azi absolvent – mâine angajat”. Spectacolele se vor juca pe scenele a câtorva instituții de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova, iar tematica piesei de teatru este ghidarea tinerilor în carieră și angajarea în câmpul muncii.
În seria evenimentelor de sensibilizare privind promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor se mai înscriu și ateliere de informare cu Educatori de la Egal la Egal axate pe competențele-cheie pentru piața muncii și brandingul personal, dans stradal „Tineri talentați – tineri asigurați” și altele.