Curs de formare pentru facilitatorii Clubului Muncii

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” anunță concurs de selectare a viitorilor facilitatori ai Cluburilor Muncii în cadrul proiectului „Abilitarea socio-economică a tinerilor” finanțat de CNV Internationaal Olanda (din fondurile CNV Vakmensen) și Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi 2015.

Proiectul „Abilitarea socio-economică a tinerilor” se axează pe dezvoltarea unui program integrat de consiliere în carieră a tinerilor (viitori absolvenți ai colegiilor din Republica Moldova) numit „Clubul Muncii”. Clubul Muncii va facilita tranziţia tinerilor de la studii la muncă, care în prezent este o provocare pentru aceștia.

Facilitatorii Cluburilor Muncii își vor dezvolta abilitățile în cadrul unui curs de formare care va avea loc în orașul Chișinău, în 4 etape. Ulterior formării, fiecare facilitator va organiza sesiuni de instruire și consiliere pentru tineri în cadrul programului Clubul Muncii, care va avea o durată de 36 ore (12 întîlniri a cîte 3 ore fiecare).

Pînă la sfîrșitul anului 2015 vor fi organizate 10 Cluburi ale Muncii pentru 200 tineri, iar pentru anul 2016 planificăm organizarea a 22 de Cluburi ale Muncii pentru 440 tineri. Astfel, pînă la sfîrșitul anului 2016, cel puțin 640 de tineri din instituții de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova își vor dezvolta competențele cheie pentru integrare pe piața muncii.

Conținutul cursului de formare a facilitatorilor Clubului Muncii:

Etapa I - Dezvoltarea abilităților de formator

Perioada: 28-30 septembrie 2015 (21 ore)
Subiecte abordate:

 • Marketing-ul formării;
 • Proiectarea programelor de formare;
 • Organizarea programelor şi a stagiilor de formare;
 • Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

 

Etapa II - Dezvoltarea abilităților de formator (continuare)

Perioada: 15-17 octombrie 2015 (21 ore)
Subiecte abordate:

 • Pregătirea formării;
 • Realizarea activităţilor de formare;
 • Evaluarea participanţilor la formare;
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare;

 

Etapa III - Competențe cheie pentru piața muncii

Perioada: 26-28 octombrie 2015 (21 ore)
Subiecte abordate:

 • Comunicare eficientă
 • Cooperare
 • Antreprenoriat
 • Flexibilitate
 • Orientare spre client
 • Eficiență
 • Independență și decisivitate
 • Soluționare de probleme
 • Planificare și organizare
 • Învățare pe tot parcursul vieții
 • Abordare pro-activă
 • Rezistență la stres
 • Explorare și orientare în informații
 • Comunicare în limbi străine


Etapa IV - Tehnici de căutare a unui loc de muncă și marketing personal 

Perioada: 11-13 noiembrie 2015 (21 ore)
Subiecte abordate:

 • Decizia privind cariera;
 • Deprinderile și cunoștințele personale, aspirațiile și ambițiile profesionale;
 • Imagine de ansamblu referitor la locurile de muncă, cultura și climatul organizațional;
 • Alegerea primului angajator, drepturile angajatului;
 • Seretele recrutării și selecției absolvenților-informații din interior;
 • Căutarea unui loc de lucru – cum și unde căutăm;
 • Elaborarea CV-ului și interviul de angajare;
 • Acceptarea ofertei și încheierea unui acord/înțelegeri, începutul – un nou loc de muncă.

 

Dosarul de înscriere

 • Scrisoare de intenție (în limba română). Din scrisoarea de intenție trebuie să reiasă disponibilitatea de a colabora, de a contribui și de a se integra în cadrul proiectului, inclusiv disponibilitatea de deplasare la sediile organizațiilor/instituțiilor co-organizatoare (colegii);
 • Curriculum vitae (în limba română). CV-ul candidatului trebuie să includă numele și contactele a două persoane de referință;

 

Termeni de înscriere

Dosarul de înscriere va fi expediat prin e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pînă la 20 septembrie 2015, inclusiv.

Criterii de evaluare

 • Interesul sporit manifestat de către candidaţi şi organizaţia pe care o reprezintă (dacă este cazul) în ceea ce priveşte implementarea

 

Programului Clubul Muncii.

 • Disponibilitatea de a disemina cunoştinţele dobîndite şi a multiplica aptitudinile formate în localitatea de reşedinţă, precum şi de a participa în mod activ la procesul de organizare a Programului Clubul Muncii.
 • Prezenţa resurselor necesare pentru implementarea Programului Clubul Muncii (acces la grupurile ţintă, interacţiune cu organizaţii relevante care ar putea acorda sprijin în dezvoltarea Programului Clubul Muncii).
 • Posedarea potenţialului şi dorinţei de a dezvolta competenţele de formator/facilitator şi a practica această activitate.
 • Abilitatea de a livra instruiri/facilita sesiuni de lucru în limba română și/sau limba rusă.
 • Experienţa de cel puţin 1 an de lucru cu tinerii;
 • Studii relevante (pedagogie, sociologie, asistență socială, psihologie, etc.).

 

Fiecare persoană selectată va semna un acord care va prevedea beneficierea acestuia de instruire, precum și angajamentul de a coopera cu Asociația “FĂCLIA” în vederea realizării Cluburilor Muncii în cadrul Proiectului „Abilitarea socio-economică a tinerilor”.

Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

Costuri
Costurile aferente organizării şi desfăşurării cursului de formare sunt acoperite de Asociația Obștească “FĂCLIA” în cadrul proiectului „Abilitarea socio-economică a tinerilor” finanțat de CNV Internationaal Olanda (din fondurile CNV Vakmensen) și Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova prin Programul de Granturi 2015.

Cursul de formare va fi ținut în orașul Chișinău.

Persoane de contact pentru informaţii suplimentare:
Angela CIOCÎRLAN, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Daniela DÎRZU, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proiectul „Abilitarea socio-economică a tinerilor” este implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” în parteneriat cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Ministerul Educației al Republicii Moldova și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, cu susținerea financiară a Fundației CNV Internationaal Olanda (din fondurile CNV Vakmensen) și Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi 2015.