Asociația „FĂCLIA” lansează un nou proiect pentru abilitarea socio-economică a tinerilor din Republica Moldova

640 de tineri din instituții de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova își vor dezvolta competențele cheie pentru integrare pe piața muncii, 20 de tineri vor învăța cum să-și valorifice potențialul antreprenorial și circa 15000 de tineri și angajatori vor conștientiza importanța drepturilor socio-economice ale tinerilor. Toate aceste rezultate vor fi atinse grație noului proiect implementat: „Abilitarea socio-economică a tinerilor".

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA" pune în aplicare un proiect dedicat tinerilor și abilitării socio-economice a acestora. Timp de un an și jumătate, iulie 2015 - decembrie 2016, proiectul „Abilitarea socio-economică a tinerilor" va contribui la îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Republica Moldova prin dezvoltarea competențelor transversale și de marketing personal, abilităților antreprenoriale, precum și prin activități de conștientizare orientate atât spre tineri, cât și spre angajatori.

Proiectul „Abilitarea socio-economică a tinerilor" este implementat de Asociația „FĂCLIA" în parteneriat cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi 2015 și a Fundației CNV Internationaal Olanda (din fondurile CNV Vakmensen).

Astfel, studenții din instituțiile de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova vor avea posibilitatea să participe în activitățile Cluburilor Muncii, începând cu luna septembrie a acestui an.

Clubul Muncii va facilita tranziţia tinerilor de la studii la muncă și va fi axat pe tehnici de căutare a unui loc de muncă, marketing personal și dezvoltarea competențelor cheie pentru piața muncii, precum: comunicare eficientă, cooperare, flexibilitate, orientare spre client, eficiență și independență, soluționare de probleme, planificare și organizare, învățare pe tot parcursul vieții, abordare pro-activă, rezistență la stres, explorare și orientare în informații. Cluburile Muncii vor fi coordonate de către 20 facilitatori (psihologi, profesori de educație civică, lucrători de tineret) formați în cadrul proiectului.

Proiectul include activități de training și coaching pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale a 20 de tineri motivați. În cadrul acestor activități vor fi abordate subiecte precum: compania și anturajul economic, antreprenoriat și inovație, managementul și marketingul afacerii, finanțe și contabilitate, comunicare și negociere, cadrul legal, elaborarea planului de afaceri, etc.

Un rol important în cadrul proiectului le revine campaniilor de sensibilizare și conștientizare adresate tinerilor privind promovarea competențelor necesare pe piața muncii, dar și informarea angajatorilor privind avantajele pe care le pot aduce tinerii companiilor. Până la finele anului 2016, o echipă mobilă de tineri voluntari și-a propus să sensibilizeze circa 15000 tineri și angajatori prin intermediul materialelor informative, a teatrului educațional, dar și a diverse prezentări publice.

Proiectul „Abilitarea socio-economică a tinerilor" va contribui la realizarea obiectivelor Agendei Sociale și Economice pentru TINEri elaborată de rețeaua ROST - Rețeaua Organizațiilor pentru promovarea și respectarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor din Republica Moldova. Agenda Socială și Economică pentru TINEri este un document de poziție referitor la intensificarea proceselor ce ţin de mobilizarea actorilor sociali și economici (ministere, sindicate, autorități publice, patronate, instituții specializate în domeniul educației și ocupării forței de muncă) pentru implicarea în asigurarea drepturilor și garanțiilor socio-economice ale tinerilor și soluționarea problemelor actuale cu care se confruntă aceștia.

Mai multe detalii despre proiect gasiti aici.