Proiectul „Muncă Decentă” s-a încheiat, dar continuă

7 - Copy

240 de tineri şi-au dezvoltat abilităţile pentru a obţine un job mai bun, 400 de tineri indecişi au fost ajutaţi să-şi aleagă cariera potrivită, peste 8000 de persoane au aflat ce înseamnă drepturile socio-economice ale tinerilor şi cum pot fi protejate. Sunt doar câteva dintre numeroasele realizări, prezentate la 28 octombrie, în incinta Leogrand Hotel & Convention Centre, în cadrul evenimentului de încheiere a proiectului „Muncă Decentă pentru TINEri - îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”.

Proiectul este rezultatul unei iniţiative unice de cooperare interinstituţională a trei asociații obștești: Fundația CNV Internationaal (parte a CNV, Uniunea Sindicatelor din Olanda), Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Organizațiile și-au unit eforturile, propunându-și să contribuie la abilitarea tinerilor din Republica Moldova, pentru a le îmbunătăţi situaţia socio-economică, dar și să implice societatea civilă în vederea promovării continue a drepturilor socio-economice ale tinerilor.

Oleg Budza, Președintele CNSM: „Tinerii sunt viitorul ţării, dar, în același timp, sunt cea mai puţin protejată categorie pe piaţa muncii. Sunt ferm convins că proiectul „Muncă Decentă pentru TINEri" şi-a atins obiectivul său de a îmbunătăţi situaţia tinerilor şi de a asigura garantarea drepturilor şi intereselor de muncă ale generaţiei tinere, iar Confederația Naţională a Sindicatelor din Moldova va sprijini şi în viitor orice acţiuni orientare spre susţinerea lor.”

În cadrul evenimentului de încheiere au fost prezentate toate rezultatele a doi ani de muncă, dar și cele 3 cercetări, realizate în cadrul proiectului. Astfel, pentru a cunoaște situația de pe piața muncii și a acționa în direcțiile potrivite, au fost necesare următoarele studii:

- „Discrepanța dintre educație și solicitările pieței forței de muncă” a idenificat și analizat cauzele decalajului dintre educație și piața muncii din Republica Moldova, oferind recomandări pentru actorii implicați.

-  „Starea de lucruri actuală în domeniul drepturilor socio-economice ale tinerilor” a relevat aspectele situației tinerilor, indicând direcțiile de acțiune pentru ameliorarea acesteia.

-  „Valoarea adăugată pe care tinerii o aduc companiilor” a analizat atuurile angajaților tineri pentru companie, oferind recomandări pentru potențialii angajați și pentru angajatori.

Karen Bouwsma, Ofițer de program pentru Europa de Est, CNV Internationaal: „În următorii cinci ani vom vedea 213 milioane de noi persoane pe piața muncii - 200 milioane dintre care vor fi în țările în curs de dezvoltare. Rata șomajului în rândul tinerilor în aceste țări este de peste 12%, aproape de 3 ori mai mare decât în rândul adulților. Din păcate, Moldova nu este o excepție. Acest proiect a demonstrat că putem să ne unim forțele împreună cu tineretul și cu actorii economici pentru a face schimbări durabile care vor îmbunătăți viețile tinerilor.”

Un proiect de o asemenea amploare cum este „Muncă Decentă pentru TINEri” nu se putea încheia fără „produse” concrete, care îi vor asigura continuitatea. După realizarea tuturor activităţilor incluse în proiect, structurile create vor continua să funcţioneze şi să asigure promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor.

1. ROST - Reţeaua Organizaţiilor pentru promovarea și respectarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor din Republica Moldova - va promova incluziunea socio-economică a tinerilor şi va facilita dialogul social prin Planul de Acţiuni 2014-2016. ROST a elaborat și Agenda Socială și Economică pentru TINEri, un set de măsuri și recomandări, menit să asigure bunăstarea socio-economică a tinerilor din Republica Moldova.

2. Echipa Mobilă va continua să promoveze drepturile socio-economice ale tinerilor. Voluntarii instruiţi în cadrul proiectului organizează, la rândul lor, activităţi de informare pentru tineri.

3. Avocații Tinerilor, juriști în vârstă de 24-30 ani, instruiți în cadrul programului „Drepturile socio-economice ale tinerilor în practică”, reacționează în cazul încălcării drepturilor socio-economice la angajare sau la locul de muncă și planifică să-și extindă gama de servicii oferite tinerilor.

Angela Ciocîrlan, Asociația pentru Copii și Tineret „Făclia”: „Acest proiect este un exemplu bun de dialog eficient între toți actorii implicați în procesul de abilitare a tinerilor din Republica Moldova: tineri, actori socio-economici, societate civilă și autorități.  Este important ca dialogul inițiat în cadrul proiectului să evolueze și să se extindă. Avem toată încrederea că problemele tinerilor la angajare, specificate în Agenda Socială și Economică pentru TINEri, vor fi soluționate pas cu pas, cu implicarea membrilor rețelei ROST, prin activități de advocacy însoțite de campanii de lobby.”

Proiectul „Muncă Decentă pentru TINEri - îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile” a fost impementat cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin Instrumentul European pentru Democraţie şi Drepturile Omului.