Strategia și planul de acțiuni 2015-2018 (ROST)


ROST (Rețeaua Organizațiilor pentru promovarea și respectarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor din Republica Moldova) este o structură de cooperare, fără personalitate juridică, creată la 22 ianuarie 2014, în cadrul proiectului: „Muncă decentă pentru TINEri - îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora și a societății civile”.

Strategia Rețelei Organizațiilor pentru promovarea și respectarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor din Republica Moldova (ROST) pentru anii 2014-2016 și
Planul de acțiuni.