Concluziile studiului “Accesul tinerilor la Muncă Decentă în Republica Moldova”

Studiul este parte a acțiunilor întreprinse de Asociația Obștească ”FACLIA” în scopul asigurării accesului tinerilor la informațiile privind drepturile, garanțiile și oportunitățile existente pentru tineri, dezvoltarea competenţelor, abilităților și aptitudinilor profesionale. Prin această lucrare, sperăm să sensibilizăm opinia publică privind provocările tinerilor și să mobilizăm factorii-cheie în vederea îmbunătățirii nivelului de asigurare a muncii decente pentru tineri.

Tinerii sunt resursa vitală pentru dezvoltarea țării – energici, dornici și capabili să asimileze cunoștințe și informații în timpi scurți, pioneri ai schimbărilor sociale și inovațiilor tehnologice, respectiv, mai puțin decît celelalte categorii ale populației împietriți în tipare și stereotipuri, și anume lor le aparține viitorul.

Citeşte mai mult

Cercetare: Starea de lucruri actuală în domeniul drepturilor socio-economice ale tinerilor (2013)


Elaborat de către AXA Management Consulting pentru Proiectul „Muncă decentă pentru tineri - îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”, implementat de către Fundaţia CNV Internationaal, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret “Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Chișinău, Iunie 2013

Citeşte mai mult

Cercetare: Discrepanța dintre educație și solicitările pieței forței de muncă (2013)


Elaborat de către AXA Management Consulting pentru Proiectul „Muncă decentă pentru tineri - îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”, implementat de către Fundaţia CNV Internationaal, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, CHIŞINĂU, Noiembrie 2013

Citeşte mai mult

Cercetare: Valoarea Adăugată pe care tinerii o aduc companiilor (2013)


Elaborat de către AXA Management Consulting pentru Proiectul „Muncă decentă pentru tineri - îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”, implementat de către Fundaţia CNV Internationaal, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret “Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Chișinău, Iunie 2013

Citeşte mai mult