Agenda socio-economică a tinerilor


Agenda socială și economică pentru TINEri reprezintă un set de măsuri și recomandări, adresate actorilor sociali și economici locali și naționali, menite să asigure bunăstarea socio-economică a tinerilor din Republica Moldova.

Prezenta Agendă socială și economică pentru TINEri este elaborată la inițiativa și prin contribuția tinerilor, actorilor socio-economici (sindicate, patronate, autorități publice locale, instituții publice specializate), reprezentanților organizațiilor societății civile din 4 raioane ale Republicii Moldova (Ungheni, Fălești, Călărași și Căușeni) și celor din stînga Nistrului, implicați în activitățile proiectului „Muncă Decentă pentru TINEri – îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea tinerilor și societății civile moldovenești”.