Tinerii din Ungheni, Călăraşi, Făleşti şi Căuşeni îşi fac drepturile auzite


Norme şi reglementări stipulate prin legislaţie şi instituţii gata să ajute există, cu toate acestea tinerii din Moldova continuă să fie dezavantajaţi la angajare. Iar cele mai multe conflicte de muncă rămân nesoluţionate. Din motiv că tinerii nu ştiu la cine să se adreseze pentru ajutor sau le este frică să-şi piardă locul de muncă găsit cu greu.

”Sunt angajată la o întreprindere individuală de mai bine de jumătate de an. N-am primit un contract de muncă din prima zi. Iar după mai multe solicitări insistente, am constatat că unele clauze din contract sunt formulate foarte neclar şi ar putea fi în defavoarea mea. Nu am acceptat să semnez, iar la întrebarea dacă mă pot adresa organizaţiei sindicale a întreprinderii, am fost ameninţată că voi fi concediată.” M.C. din Făleşti

”După absolvirea facultăţii de medicină, m-am încadrat la o farmacie din Ungheni. La momentul angajării nu a fost făcută inventarierea, iar după scurt timp administraţia a depistat lipsa unor medicamente. Eu şi colega mea am fost învinuite de neajunsurile depistate, am fost concediate, fără plata salariului.” V.S. din Ungheni

Cele 2 exemple reprezintă doar o parte infimă a încălcărilor drepturilor pe care le înfruntă tinerii de la noi din ţară. O soluţie pentru rezolvarea acestora, este înaintarea unei plângeri la Organizaţia Sindicală din cadrul întreprinderii angajatoare sau direct la Inspecţia Muncii. Dar şi în cazul restabilirii în drepturi, mulţi dintre tineri sunt nevoiţi să plece, deoarece li se creează condiţii imposibile de muncă.

Conștienți de problemele existente și necesitatea stringentă de schimbare a lucrurilor, în cadrul proiectului ”Muncă decentă pentru TINEri - Îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile” s-a reuşit implicarea atât a tinerilor, cât şi a actorilor socio-economici şi reprezentanţilor societăţii civile, prin informare și consolidare a capacităților, astfel încât aceştia să apere și să promoveze drepturile socio-economice ale tinerilor din RM și să adopte o poziție pro activă, de neadmitere a încălcării acestora. Astfel, la nici 10 luni de la inițiere, în cadrul proiectului s-au înregistrat realizări importante:

- platformă online de semnalare a încălcărilor

Prin intermediul site-ului dedicat www.muncadecenta.md, în condiții de anonimat și fără a face drumuri în plus, tinerii pot să semnaleze cazuri de încalcare a drepturilor socio-economice. Acestea sunt mai apoi redirecționate către instituții relevante, precum organizații sindicale, Inspecția Muncii, autorități publice locale, care intervin pentru soluționarea cazului. Pe forumul site-ului tinerii sunt invitaţi să-şi împărtăşească experienţa de angajare, precum şi de respectare sau nerespectare a drepturilor lor.

- soluții negociate la probleme comune

Consiliile Consultative create în fiecare din cele 4 raioane-pilot ale proiectului, care au ca membri tinerii, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, angajatori, ONG-uri, sindicate locale, centre pentru tineri, reprezentanţi ai Agențiilor de Ocupare a Forţei de Muncă şi-au creat regulamente de funcţionare şi activează. În primul rând, ele au cercetat și au venit cu sugestii pentru Agenda socio-economică a tinerilor, un document adresat Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și societății în general, care va fi acompaniat de o Strategie și Plan de Acțiuni relevante pentru promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor. Acestea vor fi definitivate în curând, în colaborare cu Consiliul de Tineret al Conferedaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova și vor fi făcute publice.

- eforturi comune, colaborare interinstituțională și lucru în rețea

Cei 60 de reprezentanți ai actorilor socio-economici şi societăţii civile din raioanele Ungheni, Făleşti, Călăraşi şi Căuşeni, participanţi la stagiul de formare în domeniul drepturilor socio-economice și muncii decente, organizat în cadrul proiectului, au creat Rețeaua națională pentru promovarea muncii decente și drepturilor socio-economice ale tinerilor. Aceasta va contribui la crearea strategiei comune pentru promovarea conceptului Muncii Decente şi a drepturilor socio-economice ale tinerilor.

- implicare personală - succes garantat

Pentru desfășurarea activităților proiectului, a fost creată o echipă mobilă de tineri voluntari, care include reprezentanți din fiecare regiune a proiectului. Ei au fost deja instruiți în cadrul unor training-uri specializate și vor participa la organizarea și promovarea sesiunilor de informare pentru tinerii din raioanele Ungheni, Călăraşi, Făleşti şi Căuşeni cu privire la drepturile lor socio-economice.

- mai informați, deci mai apărați

În luna august, circa 40 de tineri au participat la tabăra de vară ”Cetățean activ – lider în devenire”. Prin activităţi şi exerciţii practice de dezvoltare personală, prezentare și comunicare în public și exerciții de luare a deciziilor, tinerii au asimilat cunoștințe și deprinderi necesare pentru apărarea și promovarea drepturilor lor socio-economice. Misiunea lor ulterioară e să împărtășească cele aflate și cu alți tineri din localităţile lor de baştină.

munca decenta campanie 1 munca decenta campanie 2 munca decenta campanie 3 munca decenta campanie 4Tot în ultima lună a verii a fost desfășurat și stagiul de formare în domeniul strategiilor de lobby şi advocacy pentru actorii socio-economici şi reprezentanţi ai societăţii civile. Participanţii s-au familiarizat cu cele 2 noțiuni, tehnicile de convingere şi negociere şi situaţiile în care acestea trebuie aplicate. Un exerciţiu important realizat în cadrul instruirii a fost planificarea şi dezvoltarea campaniilor de lobby şi advocacy, bazate pe studii de caz reale.

- tot ce e mai interesant, abia urmează

Odată infrastructura de funcționare creată, proiectul se va focusa pe următorul obiectiv al proiectului - dezvoltarea abilităţilor personale şi profesionale ale tinerilor pentru a-şi îmbunătăţi situaţia lor economică - în care vor fi implicați și mai mulți tineri din raioanele Ungheni, Călărași, Fălești și Ungheni. Printre activitățile planificate pentru această etapă, se numără: training-uri pentru dezvoltarea abilităţilor personale şi profesionale ale tinerilor, ce le vor permite să se prezinte mai convingător în timp ce aplică la un post de muncă, sesiuni de orientare profesională la școli/centre pentru tineret etc.