La Chişinău a fost organizat un stagiu de formare în domeniul Muncii Decente şi drepturilor socio-economice ale tinerilor

În perioada 24 – 28 iunie şi 1 – 5 iulie curent, la Chişinău a fost organizat un stagiu de formare a actorilor socio-economici şi reprezentanţilor societăţii civile din raioanele Ungheni, Făleşti, Călăraşi şi Căuşeni în domeniul Muncii Decente şi drepturilor socio-economice ale tinerilor. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Muncă decentă pentru TINEri - îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”, implementat de către Fundaţia CNV Internationaal, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova cu suportul financiar al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova prin Instrumentul European pentru Democraţie şi Drepturile Omului.
Scopul stagiului de formare a fost de a familiariza actorii socio-economici şi reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile cu noţiunea de Muncă Decentă, agenda pentru Munca Decentă, drepturile socio - economice ale tinerilor în vederea promovării ulterioare a acestora.

Astfel, în cadrul instruirii au fost abordate subiecte precum: drepturile socio-economice, standardele internaţionale de muncă, parametrii generali de implicare comunitară în domeniul angajării tinerilor, Munca Decentă, drepturile angajaţilor şi ale angajatorilor, securitatea la locul de muncă, egalitatea de şanse în muncă, managementul schimbării, crearea parteneriatelor eficiente pentru promovarea Muncii Decente şi a drepturilor socio-economice etc.

munca decenta stagiu 2munca decenta stagiu 4

Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova: „Organizarea sesiunilor de instruire în domeniul drepturilor socio-economice este foarte importantă deoarece doar cei informați își pot cunoaște pe deplin drepturile și pot beneficia de ele. Pe de altă parte, acest stagiu de formare presupune noi deschideri de perspective pentru crearea parteneriatelor sociale locale, care reprezintă o modalitate eficientă de realizare a scopurilor comune în domeniul promovării drepturilor socio-economice ale tinerilor la nivel comunitar.”

Cei 60 de participanţii la training sunt persoane din diverse instituţii şi domenii de activitate, precum: specialişti în domeniul tineretului din administraţia publică locală, specialişti din cadrul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă, lideri sindicali din regiuni rurale şi urbane, reprezentanţi ai patronatelor, asociaţiilor de angajatori, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, care activează în domeniul tineret şi angajare. În urma acestui stagiu de formare, beneficiarii au înţeles necesitatea imperioasă de a avea o agendă comună în promovarea conceptului Muncii Decente şi a drepturilor socio-economice ale tinerilor.

Lilia Malachi, director al Centrului de Asistență Socială “Prosperare”, satul Bocșa, raionul Fălești, participantă: „Astfel de stagii sunt foarte utile deoarece facilitează schimbul de experiență între reprezentanții diverselor organizații, iar acestea, la rândul lor, contribuie la crearea unei viziuni comune și deci o abordare complexă a Muncii Decente și a drepturilor socio-economice ale tinerilor.”

Rodica Bațală, lider sindical în gimnaziul „Savciuc Mihail”, satul Bușila, raionul Ungheni: „Prin cooperare se vor consolida eforturile organizațiilor neguvernamentale, ale reprezentanților autorităților publice locale, precum și ale agenților economici pentru îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova. Vom lucra împreună în rețea pentru a aplica în practică planul elaborat în cadrul stagiului de formare. Ne propunem diverse activități: publicarea articolelor în ziarele locale, distribuirea pliantelor, tombole informative, expoziții cu poze informative, seminare, mese rotunde, etc., prin care să motivăm tinerii să opteze pentru o muncă decentă.”

munca decenta stagiu 1munca decenta stagiu 3

Participanții la stagiul de formare au lansat ideea creării unei rețele pentru promovarea Muncii Decente pentru tineri, pentru dezvoltarea căreia aceştia au propus elaborarea unui plan de acțiuni, pornind de la nevoile specifice ale tinerilor din regiunile-țintă ale proiectului.

Angela Ciocîrlan, președinte al Asociației Obșteşti pentru Copii și Tineret „Făclia”, coordonator național de proiect: „În urma stagiului de formare, participanţii vor elabora şi implementa planuri de promovare a Muncii Decente la nivelul regiunii în care aceştia activează. De asemenea, prin intermediul reţelei naţionale a actorilor socio-economici şi reprezentanţilor societăţii civile în domeniul Muncii Decente, membrii reţelei vor face schimb de experienţă, bune practici şi cunoştinţe privind promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor.”