Ziua Mondială a Muncii Decente

Astăzi, 7 octombrie, tinerii voluntari, membri ai echipei mobile din cadrul Asociației Obștești pentru Copii și Tineret „Făclia”, celebrează Ziua Mondială a Muncii Decente prin activități de sensibilizare și conștientizare a publicului larg privind  promovarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, crearea oportunităților corespunzătoare de angajare pentru bărbați și femei, îmbunătățirea protecției sociale și consolidarea dialogului social.

În conformitate cu articolul 23 din Declarația Universală a Drepturilor Omului „Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă și la protecție împotriva șomajului. Toată lumea (...) are dreptul la remunerație egală pentru o muncă egală. Orice om care muncește are dreptul la o remunerație echitabilă și satisfăcătoare pentru sine și pentru asigurarea familiei sale (...)”.

Pentru tinerii din Republica Moldova găsirea unui loc de muncă este o adevărată provocare. Lipsa experienţei şi a competenţelor solicitate pe piaţa muncii, pe de o parte, şi atitudinea reticentă a angajatorilor, pe de altă parte, reduc şansele tinerilor la muncă decentă. Deseori nici angajarea nu le garantează tinerilor respectarea drepturilor lor socio-economice și un salariu decent. Drepturile socio-economice sunt puțin cunoscute atât de tineri, cît și de angajatori. Dacă acestor tineri nu li se oferă oportunități de a avea un loc de muncă decent și de a vedea drepturile lor socio-economice ca o realitate, ei vor lua aceleași decizii ca și părinții lor, de a părăsi țara.

În același timp, acești tineri sunt dornici de a afla mai multe despre drepturile lor, și în special cu privire la modul de a le pune în practică, iar actorii socio-economici și organizațiile societății civile sunt dispuși să coopereze deoarece acest lucru le dă posibilitatea de a-și extinde activitățile pentru tineret și/sau le dă instrumente practice pentru a ajunge la tineri.

În acest sens, Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” și Rețeaua Organizațiilor pentru Promovarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor (ROST) pleadează pentru respectarea drepturilor socio-economice ale tinerilor. Astfel, pentru a asigura că tinerii sunt în măsură să se reprezinte pe ei înșiși și să-și găsească locuri de muncă decente, a fost creată Agenda Socială și Economică pentru TINEri.

Acest document de poziție a fost elaborată la inițiativa și prin contribuția tinerilor, actorilor socio-economici (sindicate, patronate, autorități publice locale, instituții publice specializate), reprezentanților organizațiilor societății civile din Republicii Moldova și celor din stânga Nistrului și îşi propune să intensifice procesele care ţin de mobilizarea actorilor sociali și economici (ministere, sindicate, autorități publice, patronate, instituții specializate în domeniul educației și ocupării forței de muncă) pentru implicarea în asigurarea drepturilor și garanțiilor socio-economice ale tinerilor și soluționarea problemelor actuale cu care se confruntă aceștia.

Conceptul de „Muncă Decentă” a fost introdus de Organizația Internațională a Muncii și este axat pe ideea că munca este o sursă de demnitate personală. Munca le asigură oamenilor posibilitatea de a oferi cele necesare familiilor lor în ceea ce privește securitatea și sănătatea; munca le permite să-și trimită copii la școală; munca de asemenea, le asigură un venit atunci când se îmbolnăvesc sau după ce se pensionează; munca în care ei sunt tratați corect și unde drepturile lor sunt respectate.