Un angajat informat, este protejat

angajat

Un angajat informat, este protejat! Ghidaţi de acest principiu, 80 de tineri sindicaliști din raioanele Făleşti, Ungheni, Căuşeni şi Călăraşi au participat la stagiul de formare - „Drepturile socio-economice ale tinerilor și dialogul social”. Aici, tinerii au învățat cum să obțină mai multă siguranță și încredere la locul de muncă prin dialog social eficient.

Ce este un dialog social eficient?

Dialogăm în fiecare zi. La acest stagiu tinerii, însă, au învățat să construiască un dialog social eficient, care este un instrument important în cadrul parteneriatului social, precum și în desfășurarea negocierilor colective, procese în care tinerii sindicaliști sînt implicați nemijlocit.

Ce trebuie să cunoască un sindicalist?

Călătoria în lumea vieții sindicale începe de la conceptul de Muncă Decentă, drepturi socio-economice, conceptul de sindicat și continuă cu contractul colectiv, convențiile colective și alte subiecte abordate în cadrul stagiului de formare. De asemenea, participanții au înțeles rolul sindicatului și importanța comunicării și bunei conlucrări între membrii acesteia.

În secolul XXI un tânăr sindicalist trebuie să cunoască toate nuanțele activității sindicale, dar și să aibă abilități dezvoltate. Din acest considerent, pe toată durata trainingului, tinerii au fost implicați în diverse exerciții practice, dezbateri, joc de rol și alte activități. Mai nou, participanții au învățat ce înseamnă și cum se face auditul situației actuale privind drepturile socio-economice, să ofere consultații și sfaturi practice altor membri de sindicat privind cadrul legal de desfășurare a dialogului social la diferite niveluri, să negocieze drepturi și interese legitime suplimentare celor prevăzute de legislația muncii în vigoare pentru tineri, etc.

Mariana este profesoară de geografie și membru de sindicat. Stagiul de formare la care a participat a ajutat-o să înțeleagă mai bine cum poate depăși situațiile conflictuale la locul de muncă și cum să aplice aceste cunoștințe pentru a ajuta pe alți tineri în situații similare.

Mariana Timofti: „Acest training m-a ajutat să văd care sînt lacunele din codul muncii și să fiu mai atentă atunci cînd sînt agreați termenii unor contracte de muncă colective sau individuale. Iar pentru ca drepturile socio-economice ale tinerilor să fie cu adevărat protejate, este nevoie de acest dialog social, care face legătura din mai multe instituții și crează noi parteneriate eficiente. Voi încerca să fiu mai implicată în toate activitățile Sindicatului Tinerilor, pentru că am văzut cît de importane pot fi pentru o bună implementare a tuturor normelor legale ce țin de muncă decentă.”

Natalia Andrieș, profesoară de limba și literatură română/franceză: „La acest stagiu am învățat foarte mult despre codul muncii și aspectele acestuia, care sînt problemele ce pot apărea atunci cînd nu ești bine informat despre drepturile tale socio-economice. Cunoștințele însușite le voi putea aplica atît personal, cît și pentru a-mi ajuta colegii, prietenii atunci cînd se confruntă cu probleme la locul de muncă.”

Stagiul este realizat în perioada 13-29 mai în cadrul  proiectului „Muncă Decentă pentru tineri – îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”,  implementat de către Fundaţia CNV International, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova.