Program de formare de formatori: „Ghidarea în carieră a tinerilor”


Programul se adresează diriginților, profesorilor de educație civică, psihologilor școlari, conducătorilor de cluburi pe interese, reprezentanților organizațiilor care lucrează cu copii și adolescenți.

Programul urmărește ca participanţii să fie capabili să:
- utilizeze strategii didactice care să faciliteze autocunoaşterea elevilor şi dezvoltarea încrederii şi a respectului față de sine;
- aplice metode şi tehnici de identificare a tipului de activitate / profesie / studii, conform nevoilor, intereselor şi capacităţilor tinerilor;
- planifice şi promoveze activităţi de ghidare în carieră a elevilor de vîrste diferite;
- informeze tinerii despre diverse strategii de căutare a unui loc de muncă sau studii;
- explice cadrul legal privind angajarea în cîmpul muncii, drepturile şi responsabilităţile angajaţilor şi ale angajatorilor.

Descarcă „Suport de Curs pentru Formatori: Ghidarea tinerilor în carieră”

 

Program de formare: „Ghidarea în carieră a tinerilor”


Programul se adresează tinerilor din clasa a IX-a și celor din clasa a XII-a și este compus din 9 module complementare şi interdependente: piaţa muncii şi locul absolventului de azi, autocunoaşterea, comunicarea şi luarea deciziilor, lumea profesiilor, căutarea unui loc de studii/muncă, planificarea carierei, marketing personal, drepturile angajaților și angajatorului.

Astfel, în cadrul sesiunilor de formare, participantii sînt spijiniţi să:
- se autocunoască şi să-și dezvolte încrederea şi respectul față de sine;
- identifice nevoile, interesele, valorile şi capacităţile personale ce vor facilita planificarea viitoarei cariere;
- identifice cu ajutorul diferitor metode (teste) tipul de activitate / profesie / studii conform nevoilor, intereselor pe care le posedă participanții;
- utilizeze diverse strategii de căutare a unui loc de muncă sau studii;
- cunoască cadrul legal privind angajarea în cîmpul muncii, drepturile şi responsabilităţile angajaţilor şi ale angajatorilor.

Descarcă „Suport de Curs: Ghidarea tinerilor în carieră”