Echipa Mobilă

Cine e în echipă?

24 de tineri voluntari, membrii unei Echipe Mobile naționale, și-au unit forțele pentru a îmbunătăți situația socio-economică a tinerilor din Moldova, oferindu-le informații ample despre dreptul lor la o muncă decentă.

Care este misiunea și viziunea echipei mobile?

De a informa tinerii din Republica Moldova despre drepturile socio-economice a acestora, de a promova modele noi de abordare a subiectului „muncă decentă”, cunoștințe care îi vor oferi siguranță tânărului, ca viitor angajat.

Membrii echipei mobile promovează și susțin activitatea de voluntariat și activismul civic, care asigură dezvoltarea personală, sporirea încrederii în sine și dezvoltarea abilităților de lider în rândul tinerilor. Cu certitudine, activitatea de voluntariat este creatoare de capital uman și social. Aceasta este o cale către integrare și ocupare a forței de muncă și un factor-cheie pentru îmbunătățirea coeziunii sociale. Mai presus de toate, voluntariatul transformă în acțiune valorile fundamentale ale justiției, solidarității, incluziunii și cetățeniei active, pe care este fondată Europa.

Cum și unde activează?

Membrii echipei mobile au aprobat un Regulament intern, care îi ajută să-și ordoneze energia și acțiunile, să fie mai eficienți în rândul semenilor și mai responsabili față de ceea ce fac. De asemenea, există un set de instrumente tehnice (plan/raport lunar, chestionare/focus-grupuri) care ajută fiecare membru de echipă să-și autoevalueze eficiența în cadrul echipei și necesitatea de a-și dezvolta competențele în anumite domenii.

Pentru menținerea nivelului înalt de cunoștințe și abilități, în cadrul proiectului există un Program de instruire continuă. Programul constă în faptul că o dată la 2 luni toți membrii echipei mobile participă la ateliere informative pe diverse subiecte: comunicare, educație non-formală, lobby și pledoarie activă, planificare și evaluare etc.

Principul de activitate a echipei mobile este educația de la egal la egal, prin organizarea diverselor activități nonformale pentru semeni. Toate activitățile sunt bine structurate și planificate, cu obiective de învățare, care dezvoltă competențe și schimbă atitudini în rândul tinerilor.

Activitățile membrilor echipei mobile sunt organizate în licee și gimnazii, ONG-uri locale, case de cultură, centre pentru tineret și tabere de vară din 4 raioane-pilot ale proiectului – Ungheni, Căușeni. Fălești și Călărași.

De ce acționează împreună?

• Pentru a promova aspectul socio-economic al drepturilor omului, contribuind astfel la dezvoltarea socio-economică a țării;
• Pentru a convinge tinerii să-și cunoască drepturile social-economice și să-și valorifice potențialul de argumentare în fața agenților economici a poziției lor față de oportunitățile de angajare la muncă;
• Pentru a-și dezvolta competențe în domeniul angajabilității, răspunzând astfel provocărilor legate de şomajul în rândul tinerilor;
• Pentru că sunt convinși de faptul că implicarea tinerilor în proiecte de voluntariat și învățare nonformală răspunde unor provocări actuale în ceea ce privește integrarea pe piața muncii și dezvoltarea lor ca cetățeni activi, cum ar fi: slaba corelare a sistemului educațional formal cu experiența practică; lipsa de contact între tineri și angajatori; insuficienta utilizare a potenţialului antreprenorial al tinerilor; implicarea slabă în rezolvarea problemelor la nivel local, tinerii fiind caracterizați de un grad ridicat de apatie socială, lipsa încrederii în structurile statului etc.